Home » Finance en Control (Pagina 20)

Finance en Control

Verkorte Business Controllersopleiding

“We zijn hier bij de korte Business Controllersopleiding, en die gaat over: Hoe maak ik als controller het verschil om van  traditioneel controllen nu echt naar partner van de business te worden in mijn organisatie?”, aldus Bart Vermaas, hoofddocent van …

Lees verder »

Big Data: ‘Kom uit de experimenteerfase’

big_data_header 480x240

Hoe maak je het gebruik en de Return On Investment van Big Data binnen een organisatie zo concreet mogelijk? Over dat thema organiseert Euroforum onder de noemer ‘Big Data in de financiële sector’ op 4 februari 2016 een congres. Een …

Lees verder »

Henk Langendijk: “Minder cosmetica in jaarrekeningen”

jaarrekening

“De speelruimte voor cosmetische ingrepen in de financiële verslaglegging wordt een kleiner, met name op het gebied van goodwill. Dat heeft grote gevolgen voor de jaarrekeningen.” In aanloop naar het seminar ‘Jaarrekeningactualiteiten’ op 1 december sprak Euroforum met Henk Langedijk, …

Lees verder »

Big Data: ‘Maak van de nood een deugd!’

big_data_header 480x240

Hoe maak je het gebruik en de Return On Investment van Big Data binnen een organisatie zo concreet mogelijk? Over dat thema organiseert Euroforum onder de noemer ‘Big Data in de financiële sector’ op 4 februari 2016 een congres. Een …

Lees verder »

Blog Enrico Evink: verslaggevingsactualiteiten jvdw

IFRS9

In aanloop naar het seminar jaarrekeningactualiteiten 2015 heeft pre-seminar docent Enrico Evink een artikel geschreven. Op 9 oktober is in de Staatscourant de wetswijziging inzake titel 9 BW 2 gepubliceerd. Deze wetswijziging heeft voor alle ondernemingen gevolgen vanaf jaarrekening 2016. …

Lees verder »

In het strategieproces speelt de manager een sleutelrol

Wij interviewden Fred Huibers, Chief Investment Officer bij Het Haags Effektenkantoor en vroegen hem naar zijn visie op het strategisch leiderschap van de financial. Tevens is Fred Huibers een van de docenten bij de opleiding Strategisch Leiderschap voor Financials. Zijn …

Lees verder »