Home » Energie (Pagina 17)

Energie

Ed Nijpels: “Ik zie goede kansen voor windenergie in Nederland”

Ed Nijpels is voorzitter van de permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het SER-energieakkoord. In de aanloop naar het Nationaal Windenergie Congres vroegen we Ed Nijpels naar de rol en toekomst van windenergie. "Werken aan draagvlak en innoveren zijn de belangrijkste opgaven voor de windenergiesector. Voor de opschaling ...

Leer meer »

The future of energy volgens John Di Stasio

We are in the midst of a transition fueled by environmental policy, technology and consumer expectation. We are moving from heavy reliance on fossil fuels to lower carbon alternatives. We are moving from a central station one-way system to a distributed two way system. And we are moving from a ...

Leer meer »

Zijn er meer regels nodig in de energiesector?

De energiesector is een wereld van regels, heel veel regels. Het karakter van de diensten en producten in deze sector maakt dat deze regels ook echt nodig zijn. Het uitblijven van adequate regelgeving kan zelfs partijen afschrikken om te investeren in het energiesysteem van de toekomst. Op dit moment vindt ...

Leer meer »

Interview Jaap Warners, voorzitter NWEA

Op 15 en 16 mei 2014 vind het Nationaal Windenergie Congres plaats. Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector. Wij interviewde in aanloop naar het congres Jaap Warners voorzitter van de NWEA. Lees het hinterview met Jaap Warners 6000 megawatt is zeker haalbaar voor Nederland, maar tegelijkertijd ...

Leer meer »

Kansen voor Nederlandse Clean Energy bedrijven in China

China is now the largest and one of the most dynamic markets for cleantech in the world and offers significant opportunities for Dutch clean energy entrepreneurs. Nevertheless, many clean energy technology companies are insufficiently aware of the opportunities that China provides. Such opportunities could consist of market potential of the ...

Leer meer »

Warmtewet met aanpassingen

Op 1 januari 2014 gaat de Warmtewet. De wet gaat o.a. over stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslag.De Warmtewet geldt niet alleen voor grote stadsverwarmingsnetten maar is ook van toepassing op collectieve installaties in een woongebouw. Daarmee heeft de Warmtewet ook consequenties voor veel woningcorporaties en andere woningbeheerders. Marinka Israëls, advocaat en ...

Leer meer »

Sprekersinterview Frans Nauta #Cleantech

In aanloop naar de CleanTech Business Day interviewde wij Frans Nauta Adjunct Directeur Climat-KIC en spreker op de CleanTech Business Day waar hij spreekt over het groeiende belang van start-ups in de cleantech revolutie. Climate-KIC is het Europese programma voor klimaat innovaties, met vijf centra in Europa: London, Berlijn, Parijs, ...

Leer meer »

Sprekersinterview met Arnaud van der Slot #cleantech

In aanloop naar de CleanTech Business Day interviewde wij Arnaud van der Slot partner Roland Berger Strategy Consultants en spreker op de CleanTech Business Day.Roland Berger doet al enige jaren onderzoek naar de internationale ontwikkeling van Cleantech markten. Met hun Cleantech Rankingbrengen ze de dynamiek van de cleantech sector treffend ...

Leer meer »

Sprekersinterview Hans van der Spek #Cleantech

Wij interviewde Hans van der SpekProgramma Directeur CleanTech, FME-CWM en dagvoorzitter op de CleanTech Business Day. Hans geeft zijn visie op de ontwikkelingen in de cleantech sector en zijn beeld van de toekomst voor de sector. Bekijk het interview Transcriptie van het interview De cleantech industrie heeft zich de ...

Leer meer »

De inwerkingtreding van de Warmtewet

Het Nationaal Warmte Congres is al 5 jaar hét nationale platform voor de warmtesector. Jaarlijks zijn er ruim 100 bezoekers vertegenwoordigd van o.a. het rijk, provincies, gemeenten, warmte(distributie)bedrijven, energiebedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, afvalverwerkers, netbeheerders, technologiebedrijven, financiële instellingen, bouwbedrijven en adviesbureaus. Voorafgaand aan het congres hebben we 2 warmte-experts gevraagd naar hun ...

Leer meer »