Home » Energie (Pagina 20)

Energie

Harrij Schmeitz: ‘de ontwikkeling in Agro&Food is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technology gaat’.

De Nederlandse Agro & Food sector staat internationaal in hoog aanzien. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden en vooral, welke oplossingen Nederland te bieden heeft. Om deze vooraanstaande positie in de wereld te behouden en te versterken, is samenwerking in de keten cruciaal. Reden om, voorafgaand ...

Lees verder »

Hoe maken we warmte aantrekkelijker voor de eindafnemers?

Energiebedrijven, woningcorporaties, gemeente en provincies werken steeds meer samen om de ontwikkelingen in de warmtesector om te zetten in kansen, zowel in nieuwbouw als de bestaande bouw. Een belangrijke factor is echter ook de klant. De klant betrekken bij de warmtesector, dat is belangrijk wordt vaak geroepen, maar gebeurt ...

Lees verder »

We kunnen in Nederland niet zonder een warmte infrastructuur

Een schonere toekomst, wie wil dat nu niet? Steeds meer individuen, organisaties, brancheverenigingen en andere belanghebbenden proberen de handen ineen te slaan om warmte en koude opslag te verbeteren. Warmte heeft een belangrijke rol in het energieakkoord en de energietransitie naar een duurzame maatschappij. Maar hoe gaan we de doelstelling ...

Lees verder »

De warmtesector vergeet nog vaak de klant centraal te stellen

De klant betrekken bij de warmtesector, dat is belangrijk wordt vaak geroepen, maar gebeurt het ook echt? Bij veel initiatieven wordt de klant nog te vaak vergeten, of te laat betrokken. "We vergeten nog te vaak de klant centraal te stellen", is de stelling die we diverse warmte-experts hebben voorgelegd. ...

Lees verder »

Pablo van der Laan (Ymere): “Bij het thema ‘Warmte’ gaat het zelden of nooit om de klant”

Voor steeds meer woningcorporaties in Nederland staat het thema 'Warmte' hoger op de prioriteitenlijst. Warmtenetten, warmte-koude opslag, duurzame collectieve en individuele technieken om warmte op te wekken zijn ontwikkelingen die woningcorporaties nauwgezet volgen of al in toenemende mate inzetten.Voorgaand aan het Nationaal Warmte Congres legden we Pablo van der ...

Lees verder »