Projectfinanciering in de offshore windsector

Om de ambitieuze duurzame energiedoelstellingen te halen zullen er in de nabije toekomst windparken op zee moeten worden gerealiseerd. Met behulp van projectfinanciering kunnen de noodzakelijke middelen worden aangeboord bij externe financiers zoals commerciële banken, exportkredietverzekeraars en multilaterale financieringsorganen als de Europese investeringsbank. Maar wat zijn precies de belangrijkste overwegingen ...

Lees verder »

Welstandscommissie mag bouwplan beoordelen op toekomstbeeld omgeving

Bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan welstandseisen mag de welstandscommissie het bouwplan onder meer bezien in het licht van een al dan niet wenselijk toekomstbeeld van de omgeving. Aldus de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) in een recente uitspraak. Casus Burgemeester en wethouders van Heemstede verlenen een omgevingsvergunning ...

Lees verder »

Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor kleinere pensioenfondsen?

Voorafgaand aan het congres Pensioenactualiteiten 2014 kijken we vooruit op de aankomende wijzigingen. Wat betekenen de nieuwe pensioenregels bijvoorbeeld voor een kleiner pensioenfonds? Wij vroegen het Kees Leupen, Directeur Pensioenfonds Holland Casino, Rob van Leeuwen, Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds Sportfondsen, Lid Risk en Audit Committee Pensioenfonds TNO, Lid Visitatiecommissie diverse pensioenfondsen ...

Lees verder »

The future of energy volgens John Di Stasio

We are in the midst of a transition fueled by environmental policy, technology and consumer expectation. We are moving from heavy reliance on fossil fuels to lower carbon alternatives. We are moving from a central station one-way system to a distributed two way system. And we are moving from a ...

Lees verder »

wet Werk en Zekerheid: van zekerheid naar onzekerheid?

Het is zover: de nieuwe wet Werk en Zekerheid is 18 februari goedgekeurd door de 2e kamer. Het zal niet lang op zich wachten, voordat de 1e kamer een akkoord geeft. Spannende tijden voor werknemers, maar vooral voor werkgevers, aangezien een hoop zal gaan veranderen de komende jaren. Het ontslagrecht ...

Lees verder »

Lezing Vivek Bajaj – Big Data in de financiële sector

Vivek Bajaj, Director Global Banking & Financial Markets IBM was als spreker aanwezig op het Congres Big Data in de financiële sector. Tijdens zijn lezing gaat hij in op de toepassing van Big Data in de financiële sector; Hoe kan dit nuttig zijn in de financiele sector? Ook neemt Vivek ...

Lees verder »

Zijn er meer regels nodig in de energiesector?

De energiesector is een wereld van regels, heel veel regels. Het karakter van de diensten en producten in deze sector maakt dat deze regels ook echt nodig zijn. Het uitblijven van adequate regelgeving kan zelfs partijen afschrikken om te investeren in het energiesysteem van de toekomst. Op dit moment vindt ...

Lees verder »

Verminder ongunstige effecten van de doorsneepremie

Interview met Prof. Mr. Steven Schuit door Jan Aikens, hoofdredacteur Findinet In sommige publicaties domineert het generatieconflict en daardoor bestaat het gevaar dat wordt vergeten waar het echt om gaat in een goed pensioenstelsel. "We bezitten nog steeds een van de mooiste pensioenstelsels ter wereld", zegt Casper van Ewijk, onder ...

Lees verder »