Wat zijn de drie belangrijkste te verwachten trends in de pensioensector?

De ontwikkelingen binnen de pensioensector zijn in volle gang. In aanloop naar het Pensioen Forum vroegen wij een aantal experts uit de sector naar de te verwachten trends. Xander den Uyl, Bestuursvoorzitter Pensioenfonds Werk & (Re)Integratie De belangrijkste 3 trends zijn: De verdergaande schaalvergroting van fondsen Overgang (op grote schaal?) ...

Lees verder »

José Meijer (ABP): “Het vertrouwen in ons stelsel moet terug!”

Interview met José Meijer, plv. Bestuursvoorzitter ABP, en spreker van het Pensioen Forum (1 & 2 oktober). "Het grootste gevaar van het nieuwe FTK is dat we straks eindelijk consensus binnen de pensioensector hebben over alle technische details van het FTK, maar dat het maatschappelijke draagvlak voor ons pensioenstelsel, met ...

Lees verder »

Pensioencommunicatie belangrijk?

Al langere tijd zijn we ons er als pensioensector goed van bewust dat ‘de pensioenconsument' meer inzicht moet hebben in zijn of haar pensioenplaatje, zoals in de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, de (premie)kosten en de indexatiemogelijkheden. In 2007 werd daarom de wetgeving voor pensioencommunicatie drastisch uitgebreid en zagenonder andere ...

Lees verder »

Het nieuwe FTK is een zegen voor de pensioensector

Het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) zorgt voor veel discussies op dit moment, waarbij er veel postieve maar ook negatieve geludien naar boven komen. Wij legden in aanloop naar het Pensioen Forum op 1 & 2 oktober een aantal pensioenbestuurders de volgende stelling neer: "Het nieuwe FTK is een zegen voor ...

Lees verder »

Astrid Madsen (Gemeente Rotterdam): “Het hebben van een warmte infrastructuur kan bedrijven helpen te komen tot een betere concurrentiepositie”

In de gemeente Rotterdam ontstond al in de Tweede Wereldoorlog een plan voor stadsverwarming. Nog altijd bouwt Rotterdam deels voort op dit netwerk, maar het ontplooit ook diverse nieuwe initiatieven op warmtegebied, waaronder de Nieuwe Warmteweg.Omdat we benieuwd zijn naar de ontwikkelingen in Rotterdam, interviewden we Astrid Madsen, adviseur ...

Lees verder »

Payment trends en ontwikkelingen die er toe doen!

Door: Michel van Westen, Business Executive Buckaroo Diverse vooraanstaand experts en organisaties voorspellen trends en scenario's voor het betalingsverkeer en delen dit vervolgens via diverse websites en nieuwsbrieven. Een nieuw artikel met deze invalshoek zou meer van hetzelfde zijn. In dit artikel licht ik toe wat er nu echt aan ...

Lees verder »

Interview met Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

"Laten we ook kritisch kijken naar bijvoorbeeld de governance in de pensioensector." Pensioenfonds Zorg & Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioen van ruim twee miljoen (oud-) medewerkers in de sector zorg en welzijn. Peter Borgdorff (Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn) is op 1 oktober dagvoorzitter van het Pensioen Forum, de ...

Lees verder »