Doe mee(r) met smart & circulair!

Door: Kees Jansen – hoofddocent van de opleiding Smart & Circular Cities

Smart en Circulair

Smart Cities is niet iets van ‘straks of later’; vrijwel alle steden zijn al behoorlijk smart en worden steeds slimmer door eigentijdse technologie. Dit jaar ben ik opnieuw jurylid van de verkiezing Slimste Binnenstad van Nederland. Het is bijzonder te zien hoeveel mooie projecten en visies er zijn. Voor de verkiezing zijn er 50 visies en 40 projecten aangemeld. Bij de domeinen energie en mobiliteit is het tipping point bereikt: daar wordt eigentijdse stedelijke technologie volop toegepast. En bij gebouwen en openbare ruimte begint het nu ook echt door te breken.

Circulair denken en handelen neemt ook een grote vlucht. Een groot aantal bedrijven is volop bezig met ketendenken en deelname aan de circulaire economie. Daarnaast zijn er talloze gebiedsinitiatieven om gebieden (meer) zelfstandig redzaam te maken vanuit duurzame circulaire principes. Dit zijn veelal initiatieven die vanuit samenwerkende inwoners en MKB/ZP-ers van de grond komen.

Kortom: smart & circulair is geen toekomstbeeld, maar steeds meer realiteit. Ook in jouw eigen woon- en werkgemeente. Deze tijd vraagt om mensen die oog hebben voor de trends en ontwikkelingen die gaande zijn. Juist in combinatie van slim en circulair. Dat is een van de speerpunten van deze opleiding Smart & Circular Cities (link): in vogelvlucht raak je bekend met de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Het is heel bijzonder te constateren dat veel gemeenten niet goed raad weten met de snelle digitalisering & circulaire verduurzaming van de samenleving en de gebouwde omgeving.

Deze tijd vraagt bij alle betrokken partijen (bedrijven, overheid, onderwijs en burgers) om mensen met visie en daadkracht. Specialisten met een overstijgende blik, maar ook omgekeerd. Het vraag ook om generalisten die actieplannen (roadmaps) kunnen opzetten door aandacht te hebben voor spefifieke stedelijke technologie & specifieke circulaire ketens.

Deze opleiding Smart & Circular Cities biedt dat overzicht. Door twee basisdagen over smart & circulair verzorgd door Freek van Eijk en mijzelf, aangevuld met vier themadagen ingezoomd op de domeinen: big en open data, smart mobility, slimme gebouwen/smart energy en slimme circulaire gebieden. Die dagen worden verzorgd door specialisten op het gebied van hun domein.

Meer informatie

Heb je interesse voor de opleiding? Lees dan meer of meld je hier aan. Je kan hier ook de brochure van de opleiding downloaden.

Over Kees Jansen

Kees is expert slimme circulaire steden en stadsfilosoof. Hij is eigenaar van pluraal.nl en docent aan de Aeres Hogeschool Almere.

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *