Bouw

Bouwrecht: de verjaringstermijn en de klachtplicht

Indien zich in een werk gebreken voordoen en tussen de oplevering en de aanspraak enige tijd is verstreken, wordt in de praktijk al gauw door de aannemer een gecombineerd beroep gedaan op de klachtplicht van artikel 6:89 BW en de verjaringsregeling van artikel 7:761 lid 1 BW. Het nauwe samenspel ...

Lees verder »

5 tips voor uw vergunningsaanvraag

"Dit zijn de belangrijkste vergunningen en 5 tips voor uw vergunningsaanvraag" Om een windenergieproject van de grond te krijgen, zijn veel vergunningen en toestemmingen nodig. De volgende twee vergunningen heeft u altijd nodig om voor de SDE-subsidie in aanmerking te komen. Het maakt daarbij niet uit of het om een ...

Lees verder »

Top 6 huurproblemen

Op het gebied van huurrecht komen er veel praktische problemen voor. Woningcorporaties, gemeenten, vastgoedbeheerders en andere verhuurders komen regelmatig in aanraking met juridische geschillen. Wat zijn de top 6 huurproblemen uit de praktijk? Het vakblad Huurrecht sluit het jaar af met de top 6 van problemen uit de praktijk: 3 ...

Lees verder »

Dubbele verhuur

Mevr. mr. A.M. Kloosterman Uit: nieuwsbrief Huurrecht, september 2014 Vraag Greta Van Tol, particuliere verhuurster, biedt op 1 mei 2014 haar appartement te huur aan, aan Anita, een vage kennis, die ze via Facebook heeft leren kennen. Anita gaat nog diezelfde ...

Lees verder »

Renovatie winkelpand is geen reden voor einde huur

Het plan van de verhuurder om de bedrijfsruimte te renoveren levert geen eigen gebruik op, als bedoeld in de wet. Bovendien is er geen sprake van slecht huurderschap en valt de belangenafweging uit ten gunste van huurder. De huurovereenkomst kan niet beëindigd worden. Mr. D.L. van PraagRechtbank Rotterdam, sector kanton, ...

Lees verder »

Renovatie van woonruimte

Tot de verplichtingen van de huurder behoort onder meer de gedoogplicht van de huurder om mee te werken aan 'dringende werkzaamheden' (onderhoud) en aan 'renovatie'. Deze gedoogplicht wordt geregeld in artikel 7:220 BW. Ook zijn er regels over verhuiskostenvergoeding en huuropzegging. Daarover gaat dit artikel. Dringende werkzaamheden: artikel 7:220 ...

Lees verder »

Welstandscommissie mag bouwplan beoordelen op toekomstbeeld omgeving

Bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan welstandseisen mag de welstandscommissie het bouwplan onder meer bezien in het licht van een al dan niet wenselijk toekomstbeeld van de omgeving. Aldus de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) in een recente uitspraak. Casus Burgemeester en wethouders van Heemstede verlenen een omgevingsvergunning ...

Lees verder »