Vastgoed

Vijf redenen voor het verduurzamen van vastgoed

Wil jij jouw vastgoed verduurzamen? Het is steeds aantrekkelijker om te investeren in duurzame maatregelen voor vastgoed, aldus Ewald Slingerland, Senior Ontwikkelaar Duurzame Warmte bij De WarmteTransitieMakers. Hij geeft in deze blog vijf redenen waarom jij er goed aan doet …

Lees verder »

Hennepkwekerij: verhuurder is aansprakelijk voor illegaal afgetapte energie

Hennepkwekerij: verhuurder is tegenover de netbeheerder aansprakelijkvoor door huurder illegaal afgetapteenergie Uit: Nieuwsbrief Huurrecht, juni 2015 Een hennepkwekerij leidt meestal tot ontbinding van de huurovereenkomst. De schade aan het pand kan de verhuurder dan op de huurder verhalen. Deze uitspraak gaat over de kosten van (illegaal afgetapt) energieverbruik. De energiemaatschappij ...

Lees verder »

5 tips voor uw vergunningsaanvraag

"Dit zijn de belangrijkste vergunningen en 5 tips voor uw vergunningsaanvraag" Om een windenergieproject van de grond te krijgen, zijn veel vergunningen en toestemmingen nodig. De volgende twee vergunningen heeft u altijd nodig om voor de SDE-subsidie in aanmerking te komen. Het maakt daarbij niet uit of het om een ...

Lees verder »

Top 6 huurproblemen

Op het gebied van huurrecht komen er veel praktische problemen voor. Woningcorporaties, gemeenten, vastgoedbeheerders en andere verhuurders komen regelmatig in aanraking met juridische geschillen. Wat zijn de top 6 huurproblemen uit de praktijk? Het vakblad Huurrecht sluit het jaar af met de top 6 van problemen uit de praktijk: 3 ...

Lees verder »

Dubbele verhuur

Mevr. mr. A.M. Kloosterman Uit: nieuwsbrief Huurrecht, september 2014 Vraag Greta Van Tol, particuliere verhuurster, biedt op 1 mei 2014 haar appartement te huur aan, aan Anita, een vage kennis, die ze via Facebook heeft leren kennen. Anita gaat nog diezelfde ...

Lees verder »

Renovatie winkelpand is geen reden voor einde huur

Het plan van de verhuurder om de bedrijfsruimte te renoveren levert geen eigen gebruik op, als bedoeld in de wet. Bovendien is er geen sprake van slecht huurderschap en valt de belangenafweging uit ten gunste van huurder. De huurovereenkomst kan niet beëindigd worden. Mr. D.L. van PraagRechtbank Rotterdam, sector kanton, ...

Lees verder »

Renovatie van woonruimte

Tot de verplichtingen van de huurder behoort onder meer de gedoogplicht van de huurder om mee te werken aan 'dringende werkzaamheden' (onderhoud) en aan 'renovatie'. Deze gedoogplicht wordt geregeld in artikel 7:220 BW. Ook zijn er regels over verhuiskostenvergoeding en huuropzegging. Daarover gaat dit artikel. Dringende werkzaamheden: artikel 7:220 ...

Lees verder »