Management

Deze blog gaat over uzelf

Vanzelfsprekend is bij iedereen in uw bedrijf op zijn/haar netvlies gebrand welke marktpositie uw onderneming in 2015 bereikt wilt hebben. En uiteraard wil iedere medewerker tot het uiterste ervoor 'vechten' een eigen bijdrage te leveren om dat waar te maken. Het komt er immers steeds meer op aan om ...

Lees verder »

Even een conflictje wegwerken

Door Gerrit Aeilkema Mensen vertonen, ook op het werk,iedere dag opnieuw ineffectief gedrag, ze weten dat zelf ook wel. Om vervolgens datzelfde ineffectieve gedrag de volgende dag weer te hanteren. Dit frustreert nogal eens het behalen van de organisatiedoelen.In het algemeen zijn collega's gauw genegen om daar iets van ...

Lees verder »

Kan een verandering slagen zonder urgentie?

Sindsik ‘urgentie*' in mijn boek aanwees als één van de vijf krachten om een verandering te laten slagen, is de vraag gerechtigd of een verandering ook kan slagenals er geen urgentieis.Om die vraag te beantwoorden bezie ik in dit @rtikel vier soorten veranderingen (‘van A naar B') die op het ...

Lees verder »