Energietransitie versnellen: leren van lessen uit de praktijk

Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren stapt Nederland de komende decennia van het aardgas af. Hiervoor moeten vanaf 2020 gemiddeld 20.000 gebouwen per maand een alternatief voor aardgas krijgen om het gebouw te verwarmen, warm water te tappen en te koken. Het afgelopen jaar is Stedin als netbeheerder betrokken bij verschillende wijken in haar verzorgingsbied om met diverse partijen te komen tot een gezamenlijke aanpak en een oplossing die lokaal het beste lijkt te passen. De wijken, de partners en de aanpakken zijn dan ook zeer divers, maar de lessen die geleerd worden zijn verrassend genoeg zeer vergelijkbaar.

Wijk 1

Voor deze wijk blijkt na inzet van de analysemethodiek ‘Infrastructurele Footprint’ van Stedin een all-electric oplossing een reëel alternatief voor aardgas. Het is net iets goedkoper en op lange termijn net iets schoner. De definitieve keuze is afhankelijk van het draagvlak onder bewoners. Deze woonwijk uit de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de gemeente aangewezen om als eerste van het aardgas af te halen op basis van samenvallende investeringsmomenten van netbeheerder en woningbouwcorporaties. De primaire samenwerking bestaat naast Stedin uit de gemeente, de woningcorporatie en een bouwbedrijf. Bewoners zijn in een vroeg stadium geïnformeerd over en betrokken bij de voornemens.

Wijk 2

Hier is na uitvoerige analyses de aansluiting op het warmtenet als goedkoopste oplossing naar boven gekomen. Het is een bestaande wijk met huizen die dateren uit de jaren ’70 en ’80 en uit het begin van deze eeuw. De samenwerking bestaat naast Stedin uit de gemeente, de woningcorporatie en het warmtebedrijf. Er zijn twee kwalitatieve onderzoeken onder de bewoners uitgevoerd. Op basis hiervan wordt de communicatiestrategie en de verdere aanpak naar aardgasvrij uitgewerkt. In de aanpak worden ook verbeteringen in de wijk meegenomen, die de bewoners in de interviews hebben aangegeven. Hierdoor krijgt de transitie naar aardgasvrij een toegevoegde waarde voor bewoners.

Wijk 3

Dit is een naoorlogse hoogbouwwijk waar 50% van de woningen alleen een gasaansluiting voor koken heeft. De primaire samenwerking bestaat naast Stedin uit de gemeente, de woningcorporatie en een energiecoöperatie. Bewoners zijn zeer recentelijk geïnformeerd over het voornemen en het proces. In dit aanbevelingsrapport wordt de uitdaging om over te stappen op een nieuwe manier van koken behandeld.

Versnellers

Deze drie wijken laten zien dat er nog geen (standaard) draaiboek is voor de transitie naar aardgasvrij. Wel is door de ervaringen een aantal versnellers zichtbaar geworden die in deze wijken, en vermoedelijk voor veel wijken in Nederland, het tempo van de warmtetransitie kunnen verhogen. Deze versnellers worden breed gedragen door de verschillende stakeholders. De versnellers zijn zeker niet uitputtend, maar vormen de kern van de geleerde lessen in het afgelopen jaar.

Over welke versnellers het nu gaat? David Peters, directeur Strategie bij Stedin vertelt u er graag over tijdens de Expert Insight om 10.15 uur, onderdeel van het Nationaal Warmtecongres op 16 november.

www.stedin.net

Het Nationaal Warmte Congres

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten.
We moeten nú starten!

Thema’s die o.a. aan bod komen tijdens het congres:

  • Hoe kunnen we versnellen?
  • Industrie versus de gebouwde omgeving
  • Het uitfaseren van gas; wat, hoe, waar en wanneer?
Download de brochure

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *