Experts over de transitie naar een duurzame samenleving

Onze sprekers en docenten hebben dagelijks te maken met de kansen en uitdagingen die de transitie naar een duurzame samenleving met zich meebrengt. Wij hebben een aantal van hun adviezen voor je op een rijtje gezet:

“Luisteren, luisteren, luisteren. In het begin van het project in Venlo is men ook gaan praten met de omgeving, maar eigenlijk was dat vooral zenden. Ga niet vertellen wat je plannen zijn, maar vraag waar mensen behoefte aan hebben.”
Bert Bomhoff, Omgevingsmanager, Provincie Limburg

“Mensen willen kunnen kiezen. Zo niet, dan zetten ze hun hakken in het zand. Dus: geef mensen de tijd en geef ze de keuze, bijvoorbeeld uit een warmtenet of all-electric.”
Marc van der Linden, CEO, Stedin en Voorzitter, Netbeheer Nederland

“Projectontwikkelaars moeten locaties niet proberen door te duwen. Als je ergens turbines wilt plaatsen, betrek omwonenden er dan van meet af aan bij. Luister goed naar hun vragen en zorgen en reageer er serieus op, onderbouwd met feiten.’
Guido Bakema, Bestuurslid, Deventer Energie

“Een succesvolle samenwerking staat of valt met het idee dat we het over de hele keten moeten bekijken. Dat wil zeggen over de hele keten genomen is er een positieve businesscase, maar onderdelen van die keten zouden best verlies kunnen draaien. Dat betekent dat diegene die de kosten draagt, ook diegene is die de winst moet krijgen. Dus we moeten verevening organiseren, dat de hele keten kan profiteren en dan kan het lukken.”
Stephan Brandligt, Wethouder, Gemeente Delft

“Zorg dat mensen die in de buurt van een windmolen wonen ook kunnen participeren en kunnen delen in de opbrengst van die windmolen.”
Arno Bonte, Wethouder, Gemeente Rotterdam

“Om medewerking en draagvlak te creëren moet je ook wat te bieden hebben. Je hebt als gemeente dus juridische en financiële instrumenten nodig en je moet de burger ontzorgen. Biedt ze kant en klare pakketten aan.”
Harriët Tiemens, Wethouder, Gemeente Nijmegen

“Het is goed dat je als gemeente de lat hoog legt. In Hoog Dalem heeft dat goed uitgepakt. De paar woningen die destijds alsnog met een gasaansluiting zijn gebouwd staan nog altijd te koop, terwijl voor de nieuwe all-electric woningen veel belangstelling is.”
Dick Rumpff, Beleidsadviseur Duurzaamheid, Gemeente Gorinchem

“We moeten niet overhaast te werk gaan en ons niet laten leiden door emotie of politiek gewin. Sommige ontwikkelingen moet je de tijd geven. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je de boel forceert. Als dat leidt tot kinderziekten, wenden mensen zich af van de nieuwe technologie en de gasvrije woning en daar is niemand bij gebaat. Het wordt alleen een succes als iedereen zijn steentje bijdraagt. Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten anticiperen op de wensen van de consument. De overheid moet de transitie mogelijk maken, onder meer door de wetgeving aan te passen. Het is een samenspel van partijen, waarbij we goed de wensen van de consument voor ogen moeten houden. Wat de overheid vooral niet moet doen, is overhaast te werk gaan en de andere stakeholders dicteren wat er moet gebeuren.”
Jan Fokkema, Directeur, Neprom

“Lokale energiecoöperaties zijn erg belangrijk. Dit zijn pioniers met lokale kennis. Het is interessant om te verkennen wat hun rol kan zijn bij verdere opschaling.”
Jos van Dalen, Kwartiermaker Aardgasvrije Wijken, Ministerie van Binnenlandse Zaken

“De rol van de gemeente is vooral faciliterend en regisserend. Zorg ervoor dat er samenwerking ontstaat, dat (markt)partijen hun rol goed kunnen invullen, dat bewoners onder acceptabele voorwaarden mee kunnen doen en dat er focus en ambitie is. Zorg ook dat er besloten en gedaan wordt.”
Martin Andriessen, Programma Directeur Energietransitie, Gemeente Den Haag

“Kennis, kunde en motivatie binnen de gemeentelijke organisatie zijn succesfactoren om duurzame projecten makkelijker te realiseren. En gewoon beginnen met zichtbare projecten.”
Mattias Gijsbertsen, Wethouder, Gemeente Groningen

“De energietransitie is zo complex en omvangrijk dat je moet werken van grof naar fijn, dus lange termijn aanpak globaal benoemen en korte termijn aanpak meer in detail als de activiteit moet starten.”
Arien van der Maas, Adviseur Duurzaamheid/Energietransitie, BAR organisatie

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *