Interview Cindy van de Velde – Nationaal Windenergie Event

Lokale energievoorziening

Wind is één van de peilers om de energiedoelstellingen te kunnen realiseren en wat we zien is dat de energievoorziening in de toekomst meer en meer lokaal zal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentes samen met burgers, energieleveranciers, netbeheerders en andere partijen invulling zullen moeten geven aan hun lokale energievoorziening.

De baas over eigen energievoorziening

We zien dat burgers steeds meer de baas willen zijn over hun eigen energievoorziening en dat betekent dat we in de toekomst verwachten dat lokale opwek en lokale levering zullen toenemen en het gaat niet zozeer alleen om wind, maar het gaat erom dat je komt tot de ideale energiemix. En daarbij zou belang van de burger centraal moeten staan. We zien dat onze leden over het algemeen positief staan tegenover windenergie, maar zijn helemaal niet tevreden op de manier waarop zij betrokken worden bij de besluitvorming hierover.

Lusten, lasten en zeggenschap

Wat je in praktijk ziet, is dat burgers vaak enorme stapels papier van wel duizenden pagina’s moeten doorworstelen voordat ze een beeld krijgen van wat nou eigenlijk de bedoeling is. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het participatiehandvest van vereniging Eigen Huis is ervoor bedoeld om dat probleem te tackelen. Burgers zouden in een vroeg stadium moeten worden betrokken bij de besluitvorming over windturbines op land en het gaat er daarbij om, kort gezegd, dat er een evenwichtige verdeling ontstaat tussen de lusten, de lasten, maar ook de zeggenschap.

Ambitie om te verduurzamen

Er ligt een enorme ambitie als het gaat om verduurzaming. In 2020 zal 6000 megawatt energie moeten worden opgewekt door windturbines op land. We zijn nog niet op de helft, dus we moeten nog heel wat stappen maken. Die versnelling die nodig is, kunnen we alleen realiseren met het draagvlak van burgers en ook minister Kamp heeft onlangs het belang van draagvlak onder burgers moet komen tot energietransitie onderkent. En ons participatiehandvest voorziet er nu juist in om die burger op een goede manier mee te laten denken over de inrichting van de energievoorziening in zijn omgeving.

Nationaal Windenergie Event

Op het Nationaal Windenergie Event van 18 mei staan onder andere deze thema’s centraal:

  • De rol van de energiecoöporatie; ambassadeurs voor windenergie
  • Tendering, waar brengt het ons naartoe?
  • Lessons learned van concrete projecten
  • Het Energieakkoord 2.0, wat betekent het voor windenergie?
  • Beyond 2023, wat ligt er nog voor ons?
  • Wet- en regelgeving; wat kunnen we verwachten?

Door de vele praktijkcases die gedurende de dag aan bod komen en het interactieve karakter, gaat u gegarandeerd naar huis met nieuwe inzichten en ideeën voor uw eigen project.

Bekijk het Nationaal Windenergie Event

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *