Interview Ernst van Zuijlen – Directeur TKI Wind op Zee

Op 16 mei 2014 spreekt Ernst van Zuijlen, Directeur TKI Wind op Zee op het Nationaal Windenergie Congresover
* Kostprijsreductie: hoe gaan we de kostprijs voor offshore wind laten dalen?
* Lagere kosten voor offshore wind zijn een noodzakelijke voorwaarde voor grootschalige roll-out
* Hoe komen die kostenbesparingen tot stand kunnen en wat is daar voor nodig?

Voorafgaand stelden wij hem een aantal vragen over de doelstellingen voor windenergie op zee.

Bekijk het interview met Ernst van Zuijlen:

Near Shore is zeker haalbaar. We hebben in Nederland een van de twee parken die draaien en staat binnen de twaalf mijl zone. Dat draait goed. Er is wel op het ogenblik veel discussie over Near Shore, en dat komt omdat het zichtbaar is. Er zijn studies die aantonen dat men bang is dat er minder toeristen komen. En aan de andere kant heel veel ervaringsgegevens uit het buitenland, in Denemarken en Engeland en Duitsland, dat uiteindelijk daar helemaal niet minder toeristen komen maar juist meer toeristen. Het is een controversieel onderwerp. Aan de andere kant, de kosten van installatie zijn waarschijnlijk wat lager. Want je bouwt vrij dichtbij de kust in ondiep water. De netaansluitingskosten zijn lager. Dus het is een extra ingewikkelde dimensie aan offshore windenergie, maar het zou allicht goedkoper kunnen zijn.

Kosten omlaag

De kosten van offshore wind moeten omlaag. Er liggen ook allerlei doelstellingen voor. Ook in het energieakkoord zijn er afspraken over gemaakt. Het moet op verschillende manieren. Het is een soort totaalpakket aan maatregelen wat nodig is om bijvoorbeeld 40% kostprijsreductie te kunnen realiseren. Ja, elementen daaruit liggen ook op het vlak bijvoorbeeld van nieuwe turbinetechnologie, nieuwe fundatietechnologie. Dus niet alleen de kosten gaan dan omlaag, maar bijvoorbeeld met nieuwe windturbines kunnen ook de opbrengsten omhoog. Aan de andere kant heb je ook aspecten door bijvoorbeeld het bouwen zelf, ‘learning bij doing’, gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag. En dus wat er nu gebeurt onder het energieakkoord, dus toch een grootschalige planning voor roll-out van offshore wind in Nederland, betekent dus dat we steeds meer gaan doen en dus ook steeds meer gaan leren. En dat dus ook de kosten daarom alleen al lager zullen gaan worden. En daarnaast bijvoorbeeld ook het aanpassen van vergunningstelsels et cetera. Nou op dit moment gebeurt dat ook allemaal, er wordt erg hard aan gewerkt. Ook bij de ministeries. Dus dat ziet er positief uit.

In 2014 denk ik dat het belangrijkste is dat we samen met de overheid nu een goeie start maken. Er draaien op het ogenblik twee windparken, totaal een 230 megawatt. Er zijn een 700 megawatt in contractering en in bouw. Dus de eerste 1000 megawatt kunnen we niet zo heel veel meer aan doen, die komen er. Maar daarnaast moet er nog een 3500 megawatt gepland worden. En wat we kunnen doen zijn al die systeemverbeteringen, slimmere vergunningen, slimmere ondersteuning, slimmere R&D, demonstratiemogelijkheden, goed organiseren. En er ligt heel veel werk, en ook een hele grote uitdaging. En dan ligt ook op het vlak bijvoorbeeld van de financiering van die soort projecten. Vanuit TKI Wind op Zee wordt er veel aandacht besteed aan kostenmodellering daarvan. Ook het toetsen bijvoorbeeld van allerlei innovaties. Hoe de kostprijs daardoor omlaag kan gaan. Maar ook bijvoorbeeld beleidsaanpassingen, wat voor effecten die kunnen hebben. En op beide vlakken is nog heel veel nodig om inderdaad in de buurt te komen van de prijsdoelstellingen die in het energieakkoord zijn vastgelegd. Dus dat doel is nog zeker niet bereikt, daar moet nog heel veel werk gebeuren.

Transitieproces

Ik geloof in windenergie. Ik leef van- en voor de wind. Maar je moet reëel zijn, de hele verduurzaming van de energievoorziening is een transitieproces waarbij vele bronnen nodig zijn. Het is wel zo dat waar je met zonne-energie goed op land en lokaal energie kan opwekken.. als je echt grootschalige productie wilt gaan vervangen, grote kolencentrale en dat soort zaken, dan is wind op zee wel zeer voor de hand liggend. Daar kan je meerdere gigawatt realiseren, en dus ook echt veel elektriciteit opwekken. Maar het is dus niet dé oplossing, het is echt onderdeel van de oplossing.

Het is heel belangrijk dat dit soort conferenties zoals het Nationaal Windenergie Congres worden georganiseerd. Vooral ook om de interactie tussen alle partijen uit de hele warenketen bij elkaar te krijgen. Dus als netwerkevenement is dat belangrijk, maar ook om kennis en ervaring met elkaar te delen.


Nationaal Windenergie Congres

15 en 16 mei 2014 vindt het Nationaal Windenergie Congres plaats. Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector. Ernst van Zuijlen en andere stakeholders, beleidsmakers en praktijkexperts op het gebied van on- en offshore windenergie staan voor u op het podium.Lees meer…

Over Ruud Heijnen

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *