Interview met Frans Tollenaar Wethouder Gemeente Goerree Overflakkee

Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 14% in 2020. De doelstellingen voor zowel wind op land als wind op zee liggen hoog. Tijdens het Nationaal Windenergie Congresspreekt Frans TollenaarWethouder Gemeente Goerree Overflakkeeover hoe deze doelstellingen te behalen.

Wij interviewden Frans Tollenaar. Hiering geeft hij een alvast een voorproefje.

Lees het complete interview

6.000 megawatt is een hoge ambitie als je kijkt naar 2020.

Met name 700 megaWatt per jaar. Als je kijkt naar procedures ruimtelijke ordening, draagvlak en alles eromheen, dan schat ik in dat een te hoge opgave is om te kunnen realiseren. Wij dragen ons steentje wel bij hier. De taakstelling die wij gekregen hebben, daar gaan we aan tegemoet komen. Zover mogelijk er proberen vorm aan te geven, dat wordt 260 megawatt van de 735 in de provincie Zuid-Holland.

Je kijkt toch naar andere gebieden en daar zie je dat de windrijke gebieden het eerste voor de hand liggen. En daar heeft men ook zorgvuldig naar gekeken. Dus ik begrijp wel dat het Rijk en de provincie heel sterk naar ons gebied kijken. Maar ik roep toch ook op om andere gebieden niet uit te zonderen.

Je wilt als gemeente over je eigen gebied gaan. En met name bij zo’n gevoelig thema. En ik heb geconstateerd dat veel projecten die windenergie betreffen, ook veel meer weerstand oproepen dan wanneer er je als Rijk en provincie er over heen dendert.

De belangrijkste opgave voor de windsector is het realiseren van megawatt. Op diverse plaatsen, wij kijken vooral naar ons gebied, heeft de windsector ook een belangrijke plaats, daar waar het gaat om draagvlak creëren. Dat kunnen wij als gemeente niet zelf. Men zal ook gewoon heel creatief ermee om moeten gaan. Daar waar het de plaatsing van windmolens in het gebied betreft. En natuurlijk heb je formeel procedures, het plan weet natuurlijk wat de beste locaties zijn, waar het het beste zou kunnen, maar soms moet je ook gewoon kijken als er meer gebieden zijn: hoe ga je daar dan mee om?

Windenergie is toch een energie-opwekkingsvorm die heel snel resultaat laat zien daar waar het doelstelling van Co2 neutraal betreft: meer duurzame energie opwekken, datgene wat in de akkoorden op Rijksniveau gesloten is en daar zie je dat het Rijk heel sterk op focust. Ik roep wel op om ook alle andere vormen van duurzame energie meer in samenhang te zien en niet met een koker te werken.

Ik denk dat het enorm belangrijk is dat de ook de markt kennis neemt van ook van andere vormen van het aanvliegen van windenergie. Samenwerking is de sleutel, absoluut.


Nationaal Windenergie Congres

Op 15 en 16 mei vindt het Nationaal Windenergie Congres plaats. Hier staat Frans Tollenaar samen met vele anderebeleidsmakers, stakeholders en praktijkexperts op het podium.

Lees meer…

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *