Interview Guido Custers

Op het nationaal windenergie congresspreekt Guido Custers, Directeur DELTA Energy over o.a. Samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en de markt.

Wij interviewden Guido en vroegen hem zijn mening te geven over de haalbaarheid van 6000 Megawatt op land.

Lees het interview

6000 Megawatt op wind op land is haalbaar, mits iedereen alle randvoorwaarden weet in te vullen en vooral de overheid heeft daar een hele belangrijke rol in. Randvoorwaarden als beschikbare locaties, participatie vanuit de overheid richting de omwonenden en andere belanghebbenden in de regio. De uitdaging is natuurlijk het NIMBY effect, het not in my back yard, maar daarom moet je zorgen dat je met mensen meewerkt en mensen duidelijk maakt wat het echt betekent en wat het ook voor hen kan betekenen in positieve zin.

Het draagvlak creëren doe je door in een vrij vroeg stadium heel open en transparant met mensen in contact te gaan, duidelijk te maken waar de positieve kanten liggen, maar ook waar de negatieve kanten liggen en vooral van daar uit samen te kijken naar hoe je die het beste kunt invullen.

Wij van DELTA Energy zien windenergie als een van de drijvers om duurzame energie in je agenda te halen. Het behalen van de doelstellingen voor de regering zowel als voor de volgende generaties is erg belangrijk en wij brengen kennis, kunde en samenwerking naar de tafel.

Waarom krijgen we het in Nederland niet voor elkaar, omdat Nederland een heel klein dichtbevolkt land is, waar redelijk snel omwonenden hinder kunnen ondervinden van windmolens. Daarom wordt het moeilijk om alleen met windenergie het voor elkaar te krijgen. Als je eens kijkt naar de omgeving waar we vandaag staan, de zon die er ook is, het water waar we dichtbij staan, we hebben zoveel andere bronnen waaruit we duurzame energie kunnen opwekken. Alles moet ontwikkeld worden en als we dat doen hebben we het vrij snel voor elkaar om ook Nederland 100% duurzaam te krijgen.

Mensen moeten naar het congres toe komen omdat we daar met elkaar alvast de eerste stap zetten in het debatteren over hoe we dit gaan realiseren. Samen zijn we sterk.


Nationaal Windenergie Congres

15 en 16 mei 2014 vindt het Nationaal Windenergie Congres plaats. Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector. Guido en andere stakeholders, beleidsmakers en praktijkexperts op het gebied van on- en offshore windenergie staan voor u op het podium.

Lees meer…

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *