Landelijk kennisdossier ‘Energietransitie’

De klimaattop in Parijs (COP21) eind december 2015 heeft een akkoord opgeleverd. Het is door velen toegejuicht als een zeer belangrijke stap naar het beperken van klimaatverandering. De klimaatambities uit Parijs betekenen dat vooral het energiesysteem ingrijpend moet veranderen (de energietransitie), ook in Nederland. De uitstoot van broeikasgassen moet in de periode tot 2050 vergaand worden verminderd. Concreet is de ambitie voor vermindering van de Nederlandse broeikasgasemissies een verlaging van 80 tot 95% in 2050 ten opzichte van 1990.

22 juni wordt het kennisdossier ‘Energietransitie’ van Mediaplanet gedistribueerd door o.a. het Elsevier en de Energievakbeurs. Het dossier is landelijk gedistribueerd en heeft als doel om overheid, burger en organisaties het belang in te laten zien van de klimaatdoelstellingen en de bewegingen die plaats moeten vinden om dit te behalen.

Draagt uw organisatie écht bij aan de energietransitie in Nederland en vindt u het belangrijk om u visie hierover te geven? Neem dan contact op om meer informatie te ontvangen betreffende dit kennisdossier.

Contactgegevens:

Allan Verweij
06-53673078
allan.verweij@mediaplanet.com

Mediaplanet is mediapartner van het Nationaal Windenergie Event van Euroforum

 

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *