De rol van de gemeente binnen de Energietransitie

In aanloop naar de Nationale Conferentie Energietransitie in de praktijk vroegen we verschillende gemeenten naar hun visie. We stelden aan de gemeenten Den Haag, Barendrecht en Groningen 5 vragen.

Hoe kun je een goede energietransitiestrategie samenstellen voor je gemeente?

Den Haag:

De basis hiervoor is vooral samenwerking organiseren. Niemand heeft alle kennis in huis, alle financiële middelen of kan alleen bepalen welke oplossingen wanneer moeten worden ingezet. Werk in alle fasen van het proces samen met energiepartijen, netwerkbedrijven, corporaties, bewoners en bedrijven. Formuleer samen ambities en strategieën en deel de verantwoordelijkheid om die ook te realiseren.

Barendrecht:

Door met een kernteam een integraal Energieprogramma op te stellen, waarbij per thema de belangrijkste activiteiten worden benoemd met subdoelen, rol gemeente, welke regievoerder, een tijdpad en fasering, communicatie aanpak en het procesmanagement. De energietransitie is zo complex en omvangrijk dat je moet werken van grof naar fijn, dus lange termijn aanpak globaal benoemen en korte termijn aanpak meer in detail als de activiteit moet starten.

Groningen:

Samenwerken met veel partijen in de gemeente. Ontwikkel met hen een dominante visie. Ga vervolgens aan de slag met projecten/plannen.

Hoe zien jullie de rol van de gemeente binnen de Energietransitie?

Den Haag:

De gemeente is vooral faciliterend en regisserend. Zorg ervoor dat er samenwerking ontstaat, dat (markt) partijen hun rol goed kunnen invullen, dat bewoners onder acceptabele voorwaarden mee kunnen doen en dat er focus en ambitie is. Zorg ook dat er besloten en gedaan wordt.

Barendrecht:

De rol is m.i. “Regie op Maat”, dus gedifferentieerd per doelgroep en per thema, van stimuleren (energiebesparing) en faciliteren (marktinitiatieven) tot zelf uitvoeren (gemeentelijk vastgoed).

Groningen:

Dominant. Energie is te belangrijk om aan de markt over te laten.

Welke succesfactoren helpen om duurzame projecten makkelijker te realiseren?

Den Haag:

Betrokkenheid en commitment van eigenaren en bewoners is een van de voorwaarden, maar een realistische en zakelijke benadering op basis van een gedragen business case en een solide financiële strategie met een realistische planning evenzeer.

Barendrecht:

GELD: SDE, Salderingsregeling, ISDE-subsidie, Duurzaamheidsleningen

KENNIS: professioneel Energieloket, WarmteTransitieAtlas, Green Deals

KUNDE: communicatie over ambitie/scenario’s/alternatieven, stakeholdermanagement en consortia-vorming en begeleiding

Groningen:

Kennis, kunde en motivatie binnen de gemeentelijke organisatie. En gewoon beginnen met zichtbare projecten.

Wat zijn de grootste bottlenecks wanneer je een duurzaam project wilt realiseren?

Den Haag:

Gas is nog steeds een relatief goedkope en comfortabele oplossing. Eigenaren van bedrijven en woningen ( particulier of corporatie ) mee krijgen en overhalen te investeren ( in een oplossing die soms duurder uitpakt ) is de grootste opgave. Een gedragen energieoplossing die leidt tot een uitvoerbare en financierbase case is een volgende opgave. Een uitvoering die past binnen de planning van alle stakeholders is ook geen geringe opgave.

Barendrecht:

Bestuurlijk en organisatorisch draagvlak (bv voor aanpassing energie-infrastructuur), trage aanpassing wet- en regelgeving (langere termijn duidelijkheid is noodzaak) en het achterblijven van fiscale innovatie (aangepaste belasting op gebruik fossiele brandstoffen voor een gelijk speelveld).

Groningen:

Bestaande gewoonten, belangen en regels.

Wat verwachten jullie van het Klimaat- en Energieakkoord?

Den Haag:

Vooral een aantal concrete handreikingen voor de uitvoering zoals financiering/bekostiging en besluitvorming (over energieoplossingen en van het gas afsluiten per gebied).

Barendrecht:

Dat er meer perspectief komt voor de financiering van de energietransitie, voor inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenten.

Groningen:

Een transitie vraagt om nieuwe regels anders komt het niet op gang. Het is van belang dat het akkoord daar oplossingen voor biedt.

Nationale Conferentie Energietransitie in de praktijk

Ben jij benieuwd naar de uitgebreide visie van de gemeenten? Ze delen deze tijdens de Nationale Conferentie Energietransitie in de praktijk op 23 mei

Over redactie

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *