Warmte Congres: uw vragen aan Joris Wijsmuller, Gemeente Den Haag

Tijdens het Nationaal Warmte Congres werden ontzettend veel vragen gesteld aan de experts op het podium. Zoveel vragen, dat deze helaas niet allemaal op de dag zelf beantwoord konden worden. Reden genoeg dus om onze sprekers na afloop nog eens te vragen naar hun reactie!

Uw vragen aan Joris Wijsmuller, Wethouder, Gemeente Den Haag

Begrijp ik goed dat de niet gemarkeerde wijken een all electric bestemming krijgen?

“De gebieden die gemarkeerd staan op de kansen kaart die ik heb laten zien, zijn de wijken waar de meeste kansen voor collectieve warmtenetten zitten. Het zijn gebieden met zogenaamd laaghangend fruit. Den Haag heeft nog niet per wijk aangewezen wat volgens de gemeente de meest optimale oplossing is.  Voor een aantal van de niet gemarkeerde wijken zal een all electric bestemming logisch zijn.”

Hoe krijgt u de komende 23 jaar alle individuele woningeigenaren van het gas af?

“Het Haags Warmte Initiatief ondersteunt lokale initiatieven. We moeten zorgen dat de eerste bewoners die overgaan op warmte, ambassadeurs gaan worden van de energietransitie en het gebruik van warmte. Ook de bestaande warmtegebruikers zijn hiervoor erg belangrijk.

In de warmtemarkt vinden wij dat de klant/bewoner veel meer centraal moet komen te staan. Op dit moment is de markt veelal productie gestuurd. Het systeem moet transparanter en flexibeler, met een onafhankelijke netbeheerder die zorgt voor een betrouwbare warmtelevering.

We denken dat het nodig is dat warmteaanbieders een veel concurrerender prijs rekenen voor warmte dan nu het geval is. Daarmee kunnen in de komende jaren mensen worden verleid om van het gas af te gaan.  We hebben uitgerekend dat dit kan met een rendabele businesscase.

We pleiten ervoor dat de rijksoverheid de wetgeving verandert, zodat netbeheerders niet meer verplicht zijn om overal een gasaansluiting te realiseren, of te vervangen,  en we makkelijker kunnen werken aan een alternatief.

Onze uitgangspunten blijven: betaalbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.”

Hoe en vooral met wie samen hebt u de warmte-koude kaart opgemaakt?

“De warmtekoude kaart is opgesteld door de GIS afdeling van de gemeente, in samenwerking met bureau Over Morgen. Naar aanleiding van onze kaart heeft de MRDH besloten om alle gemeentes van de MRDH te stimuleren deze ook te ontwikkelen, zodat ook de regionale potentie goed in beeld is. Ondertussen vindt de warmte-koudekaart in heel Nederland navolging.  De bronnen van de gebruikte data zijn zeer divers. De netbeheerder heeft energiegebruiksgegevens aangeleverd (geanonimiseerd), de gemeente heeft zelf de nodige gegevens over bouwjaren en types van gebouwen, de ligging van het warmtenet is door Eneco aangeleverd etc.”

Welke wijk heeft welke prioriteit?

“Op dit moment zijn de drie gebieden met de meeste prioriteit

  • Den Haag Zuid-West, omdat hier de aardwarmte bron ligt
  • Duindorp en Scheveningen Haven, omdat hier het warmterivier project in ontwikkeling is
  • Mariahoeve, omdat de vraag naar warmte hier erg hoog en geconcentreerd is.

Kansen ontstaan dus zowel waar lokale bronnen aanwezig zijn, als waar vraag is. Het uitgangspunt van het Haags Warmte Initiatief is om plekken in de stad waar ‘energie’ is om aan de slag te gaan, te faciliteren en helpen versnellen.

Tegelijkertijd kan in een “onverwachtte” wijk vanuit bewoners of corporaties ook een spontaan initiatief ontstaan. Enthousiasme vanuit de potentiele warmteklant is zo doorslaggevend voor het succes, dat deze buurten ook prioriteit krijgen.”

Hoe concreet kan een aanbod worden gedaan aan woningcorporaties?

“Met de woningcorporaties hebben we een onderzoek gedaan om te bepalen wat voor de corporaties en bewoners belangrijke elementen zijn als het gaat om aansluiten op een collectief warmtenet. De gemeente is zelf geen leverancier van warmte, dus kan dit bod niet direct aanbieden. Wel kan de gemeente helpen bij het bundelen van vraag en kenbaar maken van de uitgangspunten zoals die uit het onderzoek kwamen.”

Hoe krijg je VvE’s mee in deze transitie? Zij staan voor extra (financiële) uitdagingen!

“Het aansluiten op een warmtenet kan een goede verduurzamingsslag zijn zonder dat dat (veel) voor geïnvesteerd hoeft te worden. Behalve het veranderen van warmtedrager zien wij graag dat er ook geïsoleerd wordt. Bij het aansluiten op het warmtenet hoeft alleen rendabel te worden geïsoleerd. Vergrijpende (en zeer kostbare) maatregelen die nodig zijn voor een all electric oplossing kunnen daarmee voorkomen worden. Via de VvE balie faciliteren we VvE ‘s optimaal rond thema’s als onderhoud en verduurzaming.”

Kunnen we ondernemen in Den Haag? Aanbesteding; het lijkt erop dat de stad dat gaat doen?

“Het Haags Warmte Initiatief faciliteert projecten, maar de markt moet het uiteindelijk zelf uitvoeren. U bent dus welkom om een project te gaan doen in de stad.

Aanbesteden van warmteprojecten doen wij op dit moment nog niet maar het behoort wel tot de mogelijkheden.”

Hoeveel geld heeft de gemeente Den Haag gebudgetteerd cq gereserveerd per jaar voor de verduurzaming tot 2020 en 2025?

“Zo ver vooruit is het budget nog niet vastgelegd. Voor 2017 is ca. 5 mln gereserveerd.”

Is er contact met Westlandse tuinders om aan te sluiten op geo-bronnen? Een duurzame warmte-rotonde.

“Het uitgangspunt van de warmterotonde is inderdaad dat het geschikt moet zijn voor het transport van aardwarmte. Op dit moment is er nog geen overschot aan aardwarmte in het Westland, hun eigen warmtevraag is namelijk ook erg hoog. De warmterotonde gaat daarom uit  van een transitie van bronnen die nu al geschikt en beschikbaar zijn, naar andere die nog ontwikkeld moeten worden, zoals geothermie.”

Hoe gaat Den Haag om met verplichte aanbesteding van concurrerende warmte bedrijven?

“Op dit moment besteedt de Gemeente nog geen warmteprojecten aan. We hopen op een toekomst waarin meerdere warmteaanbieders actief zijn in Den Haag, op hetzelfde net.”

Een hoog en een laag-temperatuur warmtenet. Voor nieuw- resp oudbouw dus? 1:1?

“Op dit moment vragen de meeste gebouwen in de stad om hoge temperatuur warmte. Op den duur kan ook daar de temperatuur verlagen, dan wel door betere inregeling van het systeem, dan wel door isolatie of nieuwe technieken. Bij de aardwarmtebron (ca 70) wordt wel ook gewoon oudbouw aangesloten en dat kan. Voor de meeste bestaande bouw is het nu niet de verwachting dat deze op dezelfde temperatuur verwarmd kan worden als nieuwbouw. We blijven de techniek volgen en doen onderzoek naar de mogelijkheden.”

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *