Wat de warmtewet niet doet is een platform creëren voor nieuwe, duurzame producten

“De warmtevisie van Kamp stelt één ding centraal. We moeten verduurzamen in Nederland. Dat hebben we in Europees verband afgesproken en om die doelstelling te halen moeten we ook in de warmtesector verduurzamen” – Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Impact van de Warmtewet

Ik denk dat er één bussword voor de Warmtewet gaat zijn: een open warmtenet. Op dit moment hebben we eigenlijk een gesloten systeem. De warmtewet zegt: voor de huishoud, voor de kleine afnemers, moet warmte betaalbaar en betrouwbaar zijn. Het warmtebedrijf is een groot bedrijf dat is gereguleerd en heeft een sterke positie, een huishouden heeft dat niet. De warmtewet probeert een balans tussen die twee blokken te creëren door te zorgen dat de tarieven gemaximeerd worden. Wat de warmtewet niet doet is een platform creëren voor nieuwe, duurzame producten, die van warmte slim gebruik maken van restwarmte. Om dat te creëren heb je eigenlijk een keten nodig die gereguleerd is. Dat zou kunnen door een open net waarin je eigenlijk heel kort zegt: in eerste plaats iedereen die aan voorwaarden voldoet mag warmte produceren en in een net stoppen. En wat je in de toekomst zou kunnen hebben, is bijvoorbeeld op één net waar meerdere leveranciers van warmte gaan optreden, net zoals je dat eigenlijk ook al hebt in de elektriciteit- en gassector.

Toekomst van Warmte

Ik zie daar een hele belangrijke functie, zeker in Nederland, om onze klimaat-en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Die zijn nogal pittig. Dat zien we, we moeten in 2020 20% energie besparen, 20% duurzame energie bereiken, 20% CO2 emissiereductie realiseren. Ga er maar aan staan. Warmte is voor de komende jaren een hele effectieve bron om die doelstellingen te halen en die doelstellingen worden nog veel strenger richting 2050. En dan denk ik dat je veel simpeler vanuit warmte, die overal ontstaat waar bedrijvigheid is, energie voor huishoudens en gebouwen kan putten, dan dat je daarvoor eerst elektriciteit gaat produceren. Dus ik denk, dat dat heel belangrijk is voor de toekomst. Zeker voor ons drukke en bedrijvige Nederland.

Warmtecongres

Het is heel belangrijk om samen te komen, om samen te onderzoeken, om met elkaar te discussiëren hoe die warmtesector eruit moet komen te zien. We hebben nu een warmtesector, die gericht is op de afnemer en die vooral de tarieven reguleert, dus hele beperkte regulering. Als je een open net wilt hebben, dan zul je met elkaar moeten bespreken hoe dat open net eruit zou moeten komen te zien. En waar kun je dat beter doen dan tijdens een seminar waar je nog niet door allemaal wetten en regels in bedwang wordt gehouden.

Nationaal Warmte Congres

Nationaal Warmte Congres

Iman Brinkman is een van de sprekers van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
De strategische en operationele vraagstukken staan centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Subsidie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof

Om ervoor te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd in Nederland en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *