Wind op zee levert Zeeland honderden banen op

Gedeputeerde Ben de Reu van de Provincie Zeeland heeft in zijn portefeuille energie, wind en water. Hoe kijkt hij aan tegen de opmars van windenergie en de gevolgen daarvan voor zijn provincie?

 

Hoe kijkt Zeeland tegen windenergie aan?

“Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Het kabinet koerst op een verdrievoudiging van het opgesteld vermogen. Dat betekent dat in Nederland in 2020 over 6000 MW wil kunnen beschikken. Zeeland staat voor 570 MW aan de lat en dat is bijna gerealiseerd, maar juist die laatste paar projecten om de doelstelling te halen zijn spannend. Komen de subsidies af? Hoe pakken de diverse procedures uit? Een windmolen op een waterkering mag soms niet van Rijkswaterstaat. Of van Defensie, omdat windmolens de radar kunnen verstoren. Een andere vraag die steeds opspeelt is: is er voldoende draagvlak onder de burgers? Dat is belangrijk. Vandaar dat we veel tijd steken in overleg met dorpsraden en burgers. Al met al verwacht ik dat wij ons aandeel op tijd zullen halen.”

Biedt de komst van offshore windparken Zeeland economische kansen?

“Nou en of. Grote kansen. Ørsted, voorheen Dong, heeft besloten het onderhoud van de nieuw te bouwen windparken Borssele I, II  vanuit de haven van Vlissingen te organiseren. Daar zijn enkele honderden banen mee gemoeid. We hebben trouwens ook werk door de bouw van windparken op de Noordzee waaronder voor de Engelse kust, simpelweg omdat voor hen Vlissingen de dichtstbijzijnde diepzeehaven is en maar weinig Engelse havens geschikt zijn voor grote onderhoudsschepen. Ga voor de aardigheid maar eens kijken in de Sloehaven in Vlissingen. Je ziet daar vaak heel bijzondere varende vehikels – want je herkent ze niet als schepen – die speciaal voor de offshore-industrie zijn gebouwd. Grote onderdelen voor windmolens die over de weg of met binnenvaartschepen naar de haven zijn gebracht, worden voor een deel al in de haven van Vlissingen geassembleerd en gaan vervolgens op gigantische transportschepen naar de windparken. Verder komen veel windmolens – ook uit Engeland – naar Vlissingen voor onderhoud. Al met al bedienen we nu vanuit Vlissingen al een kleine veertig windparken.”

Kortom: een blije gedeputeerde?

“Ja, al levert het ook een luxeprobleem op: hoe komen we aan voldoende mensen? Misschien dat we mensen die niet meer nodig zijn op de olieplatforms kunnen omscholen, maar daarmee redden we het niet. De nood is nu zo hoog dat sommige bedrijven zeggen: een diploma is niet nodig, als je maar geen hoogtevrees hebt. Wij leiden je wel op. Overigens is Scalda – zo heet het ROC hier – met toestemming van het ministerie gestart met een MBO-opleiding met opleidingen die gericht zijn op het onderhoud van windmolens op zee. Kortom: het gaat niet alleen om honderden arbeidsplaatsen, maar ook nog eens voor vele jaren. Dat redden we niet met het arbeidspotentieel in Zeeland. We zullen mensen van buiten moeten aantrekken. Niet alleen van buiten Zeeland, maar zelfs van buiten Nederland.”

Hoe ziet u de toekomst van windenergie, zowel op land als op zee?

“Ik kan me voorstellen dat wind – met name wind op zee – nodig is om de energietransitie te kunnen maken. Daarnaast verwacht ik dat we meer gebruik gaan maken van waterstof. We hebben hier in Zeeland grote chemische fabrieken staan, zoals Dow Chemical en de kunstmestfabriek Yara. Tussen die fabrieken vindt al uitwisselingen van reststromen plaats. Zo levert Dow waterstof dat over is aan Yara. Als fabrieken van het gas af moeten, zullen ze moeten overstappen op een andere energie. Vermoedelijk wordt dat waterstof, die op zee wordt opgewekt met behulp van windmolens. Het grote voordeel van waterstof is dat je het goed kunt opslaan en vervoeren. Elektriciteit opslaan is nog altijd lastig.”

Welke initiatieven stimuleert de Provincie Zeeland behalve windenergie nog meer om de klimaatdoelstellingen te halen?

“Met name energiebesparing; denk aan woningisolatie. Onze ambitie is om alle Zeeuwse woningen in 2050 energieneutraal te hebben, zowel koop- als huurwoningen. Verder zijn we aan het bekijken of er plaatsen in Zeeland zijn waar we energie kunnen opslaan. We bouwen onder meer een testcentrum in de Grevelingen waar we verschillende getijdenturbines gaan testen. Die hopen we op termijn naar andere delta’s te kunnen exporteren, zoals Vietnam en Bangladesh. Eventuele overschotten aan energie gaan we opslaan in grote batterijen, zodat we ook energie hebben als er geen zon en geen wind is.”

Nationaal Windenergie Event

Welke toekomst ligt er voor windenergie? Hoor het van vooraanstaande sprekers en leer van praktijkcases die u inzichten bieden om zelf succesvolle projecten op te zetten!

Download de brochure (PDF)

Over redactie

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *