Windenergie op land: kabinet wijst 11 nieuwe gebieden aan

WindenergieWindenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 16% in 2020. De concrete doelstelling is om in 2020 6000MW windenergie te realiseren, waarmee 4 miljoen huishoudens kunnen worden voorzien van elektriciteit.

Om deze doelstelling kracht bij te zetten heeft het kabinet 11 (nieuwe) gebieden aangewezen. Op deze plaatsen worden tot 2020 grootschalige windmolenparken aangelegd. Grootschalig in de zin van windenergieprojecten van meer dan 100 megawatt.

Het gaat om de volgende gebieden: Wieringermeer, Flevoland, Noordoostpolderdijk, IJsselmeer Noord, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee, Eemshaven, Krammersluizen Delfzijl, Drentse Veenkoloniën en de N33.

Belangrijke rol provincies en markt

De provincies krijgen ook een belangrijke rol in de aanleg van windmolenparken. Zij stellen namelijk in 2013 de gebieden vast waar windenergieprojecten komen kleiner dan 100 megawatt. In totaal gaat het om zo’n 2.000 windmolens. Gezamenlijk, dus de 11 nieuwe grootschalige windmolenparken en de provinciale windenergieprojecten, moet dit de gewenste 6000 megawatt windenergie opleveren.

De markt is volgens het kabinet nu aan zet om de windenergieprojecten daadwerkelijk te realiseren. Belangrijk daarbij is dat de bewoners van de betreffende gebieden in een vroeg stadium worden betrokken bij de inpassing van de windmolens in het landschap en de omgeving.

Nationaal Windenergie Congres

Op 16 mei 2013 komen bovenstaande gebieden en uitdaging (het realiseren van 6000MW in 2020) uitgebreid aan bod tijdens het Nationaal Windenergie Congres. Tijdens dit congres informeren en inspireren experts op het gebied van windenergie u over de meest actuele beleidsontwikkelingen, inclusief de nieuwe rijksstructuur. U leert van de landelijke koplopers en praktijkexperts en kunt een bezoek brengen aan Windpark de Zuidlob.

Over Ruud Heijnen

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *