De onrendabele top

Geschreven door: drs. Peter Kasteleyn RC, organisatieadviseur bij Dubois en Co. Registeraccountants

In het spraakgebruik van woningcorporaties is het begrip ‘onrendabele top’ ingeburgerd. Wat is dat? De onrendabele top is het verschil tussen de investering in nieuwbouw en de bedrijfswaarde van deze nieuwbouw. De bedrijfswaarde wordt bepaald door (de contante waarde van) de toekomstige huuropbrengsten minus de toekomstige lasten. In de praktijk blijkt de bedrijfswaarde lager te zijn dan de investering. Het gaat immers om sociale huurwoningen die onvoldoende huur opleveren, gegeven de investeringen die gedaan moeten worden. De onrendabele top (het verlies) moet de corporatie al boekhoudkundig verwerken op het moment van investering.

Nu zijn woningcorporaties de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws (Wooninvest, Servatius, Rochdale, De Key, Woonbron, SGBB, Vestia, Laurentius, enz.), vanwege:

  • mismanagement;
  • zonnekoninggedrag;
  • fraude;
  • doorgeschoten fusiedrang;
  • omvangrijke derivatenportefeuilles;
  • investeringen in oude zeeschepen;
  • onduidelijke jaarrekeningen;
  • enz.

De maatschappelijke verontwaardiging is navenant. De mensen klagen over de huisvesting. Investeringen in wijken en woningen zijn niet meer mogelijk. Het geld is op.

Bovendien is er veel onrust over de beloning van de bestuurders in de sector. Uit recent onderzoek blijkt nog steeds één op de drie directeuren meer dan de gestelde premiersnorm te verdienen. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst ziet zich genoodzaakt nog strengere beloningsregels uit te vaardigen. Als we de beloningen van de top afzetten tegen de resultaten die deze top realiseert, kunnen we ook hier spreken van een ‘onrendabele top’. De top kost veel en levert weinig op.

Gelukkig voor de sector gaat de onrendabele top zowel bij woningen als bij bestuurders niet om de hele populatie. Er zijn ook woningen van woningcorporaties die geen onrendabele top (meer) kennen en er zijn steeds meer topbestuurders die tegen een redelijk salaris de woningcorporaties op een goede manier weten te besturen.

Warmte congres

Een duurzame woningvoorraad; van ambitie naar aanpak! Meer informatie:
Bezoek de website

 

Op zoek naar een opleiding of congres op het gebied van Finance?

Bekijk ons Finance aanbod

 

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *