Effectief beïnvloeden als controller zo doe je dat!

Controller in de ZorgAls business controller sta je het dichtst bij de business. Je treedt op als sparringpartner en ondersteunt het management bij het nemen van strategische besluiten. Daarnaast kijk je continu hoe je de organisatiestructuur kunt optimaliseren.

De persoonlijkheid van de business controller is een belangrijke competentie. Enerzijds moet je vertrouwen opwekken door mee te denken en oplossingen aan te dragen en anderzijds moet je een kritische houding aannemen. Impact hebben in het management is daarin essentieel en dit vergt sterke communicatie skills.

Hoe zorg je dat je als business controller effectief beïnvloedt en je communicatie op een effectieve manier verloopt? Gebruikmaken van de communicatieniveaus kan je helpen!

De 4 communicatieniveaus

Communicatie vindt plaats op vier niveaus: het inhoudsniveau, het procedureniveau, het interactieniveau en het emotionele niveau. De manier waarop (niet) gecommuniceerd wordt op deze niveaus, beïnvloedt de effectiviteit van de communicatie en besluitvorming.

Hoe herken je de niveaus?

  1. Inhoud

De inhoud van een gesprek is het onderwerp waar het gesprek over gaat. Waarom zitten we bij elkaar? En wat wordt er besproken? In een gesprek is het van belang dat iedereen hetzelfde gespreksonderwerp aanhoudt.

  1. Procedure

Alle bewuste (en soms ook de onbewuste) afspraken die gelden voor het gesprek hebben te maken met het procedureniveau. Is het doel van het gesprek helder? Is afgesproken hoe besluiten worden genomen? Zijn er duidelijke tijdafspraken? Hoe wordt hiermee omgegaan?

  1. Interactie

Het interactieniveau gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan in een gesprek. Wie heeft invloed en wie niet? Komt iedereen aan bod? Waardoor wel of niet? De manier waarop je op elkaar afstemt in het gesprek is een groot onderdeel van het interactieniveau. Als er geen betrokkenheid is kun je die creëren. Dat kan bijvoorbeeld door aan te geven dat je de ander echt nodig hebt in een bepaald project.

  1. Gevoelens

Wat er gebeurt op inhoud, procedure en interactieniveau roept allerlei gevoelens op bij de deelnemers. Gevoelens van blijdschap, tevredenheid, openheid, maar ook van teleurstelling, frustratie, boosheid, eenzaamheid of verdriet. Emoties zijn vaak voelbaar. Het kan dus zeker helpen om ze te benoemen in plaats van ze weg te stoppen of te doen alsof ze er niet zijn.

Je komt de vier communicatieniveaus in elk gesprek tegen. Wanneer je je bewust bent van de niveaus kun je het gesprek sturen. Start daarom eens om de verschillende niveaus te herkennen. Als je van het ene niveau naar het andere niveau leert te schakelen (en bijvoorbeeld niet alleen op de inhoud blijft focussen), verhoog je uiteindelijk de efficiëntie van je communicatie.

Met de opleiding Business Controller leer jij je softskills verder ontwikkelen en leer je hoe als controller effectieve invloed uitoefent in jouw organisatie!

Bekijk de opleiding

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Vijf vragen over de ESG-rapportage in het jaarverslag

De ESG-rapportage is dankzij de Europese CSRD-richtlijn verplicht in het jaarverslag van bedrijven. Zij geven …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *