In elke levensfase passende pensioenopbouw

Bron: Centraal Beheer Achmea

Het opbouwen van pensioen is sterk aan verandering onderhevig. Een zeker pensioenis onbetaalbaar geworden. Met “Life Cycle” beleggen biedt Centraal Beheer Achmeahaar klanten mogelijkheden om verantwoord met onzekerheden om te gaan.

De zekerheid die werknemers vroeger hadden over hun pensioen, is verdwenen. Onzekerheid is daarvoor in de plaats gekomen, ook in de traditionele middelloonregelingen waarbij werknemers een vaste uitkering in het vooruitzicht wordt gesteld. Een voorbeeld is de pensioenleeftijd. Vanwege de sterk gestegen levensverwachting lopen de kosten van de AOW en de aanvullende pensioenen sterk op. Mensen leven langer en krijgen dus steeds langer een AOW- en pensioenuitkering. Daardoor zijn de pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen enorm gestegen. Om te voorkomen dat het financieel uit de hand loopt is de AOW-leeftijd al verhoogd. Ook wordt op 1 januari 2014 de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. “Niet alleen de stijgende levensverwachting leidt tot een hogere pensioenpremie. Ook de daling van de marktrente draagt daaraan bij. Door die twee factoren dreigt het inkopen van een zeker pensioen onbetaalbaar te worden”, zegt Marc Turlings, consultant bij Achmea. Bovendien biedt een zeker pensioen niet altijd zekerheid over de koopkracht ervan. Als het pensioen niet jaarlijks wordt geïndexeerd – dat wil zeggen verhoogd op basis van prijsstijgingen – dan neemt de koopkracht ervan gestaag af.

Een zeker pensioen blijkt dus een fabel. De meeste werkgevers die een pensioenregeling voor hun werknemers willen treffen koersen hier dan ook niet meer op aan. “Als je nu een pensioen gaat regelen voor je werknemers, dan komt het ‘zekere pensioen’ eigenlijk niet in beeld, omdat dit domweg onbetaalbaar is”, zegt Bas Kemperman die als sales manager pensioen kleinbedrijf werkt bij Centraal Beheer Achmea. Voor nieuwe pensioenregelingen verschuift het zwaartepunt van de middelloonregeling naar de beschikbarepremieregeling, waarbij geen vooraf vastgestelde pensioenuitkering in het vooruitzicht gesteld wordt.

Ook speelt mee dat steeds meer jonge mensen helderheid willen over de eigendomsrechten rondom pensioenen. “Veel jongeren willen geen geld in een anonieme pensioenpot stoppen. Ze willen ervan op aan kunnen dat hun geld ook voor hen wordt aangewend. De herverdeling van pensioengelden gaat momenteel over generaties heen”, aldus Turlings. Dat maakt dat pensioenen van beloftes vanuit gemeenschappelijke geldpotten veranderen in maatwerk voor ieder individu, samengebracht in collectieve regelingen.

Maar de vraag is dan hoe je als werkgever in deze onzekere tijden zo goed mogelijk kan zorgen voor een pensioen voor je personeel. Het antwoord daarop is dat de werkgever anno 2013 zorgt voor een goede fiscaal gestimuleerde pensioenbijdrage voor ieder van zijn werknemers. “Vanuit Centraal Beheer Achmea beleggen wij vervolgens dat geld, waarbij een prudente afweging gemaakt wordt tussen risico’s en rendement”, legt Turlings uit. Kemperman vult aan: “Daarmee is de blik op het pensioen verschoven van geambieerde zekerheid met een onzekere premielast, naar regelingen waarin het pensioenbudget het uitgangspunt is en je voor de werknemer naar het optimale resultaat streeft.”

Bij de beschikbare premieregelingen is het voor Centraal Beheer Achmea de kunst om iedere euro premie-inleg te transformeren naar een zo goed mogelijk pensioen. Dat betekent dat de kosten laag moeten zijn. Maar belangrijker is nog dat het beleggingsrendement goed is. Bij het beleggen van het geld in de pensioenpot gaat het erom dat de verzekeraar over iedere euro een zo goed mogelijk rendement behaalt. Centraal Beheer Achmea doet dit via het zogenaamde “Life Cycle beleggen”. Dit principe houdt rekening met de levensfase van de deelnemer. “Voor jongeren beleggen we meer in risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen. Dat biedt immers op de lange termijn een grotere kans op een hogere opbrengst.

Als je nu een pensioen gaat regelen voor je werknemers, dan komt het ‘zeker pensioen’ eigenlijk niet in beeld
Bas Kemperman

Als de beleggingen in een bepaald jaar tegenvallen, dan heeft een jongere nog genoeg tijd voor herstel”, zegt Turlings. “Voor ouderen ligt dat anders. Daarom zorgen wij ervoor dat het beleggingsrisico afneemt als de werknemer ouder wordt, dus als de pensioendatum dichterbij komt. We beleggen dan steeds minder in aandelen en andere risicovolle beleggingscategorieën en steeds meer in obligaties. Centraal Beheer Achmea zorgt ervoor dat die overgang heel geleidelijk gaat. Zo voorkomen we dat we op één moment grote veranderingen in de beleggingen doorvoeren.”

Onderdeel van het “Life Cycle beleggen” van Centraal Beheer Achmea is het spreiden van de beleggingen om een optimaal resultaat te behalen. Turlings: “Dat doen we door te beleggen in maar liefst negen verschillende beleggingscategorieën. En dat is vrij uniek in de markt.” Kemperman vult aan: “Het laatste wat we willen is een casinopensioen en daarom zorgen we voor een maximale spreiding in de beleggingen. We willen zo goed mogelijk uitkomen met het beleggingsresultaat. Maar we gaan niet per se alleen maar voor het hoogste rendement. Dan zou je immers risico’s lopen die niet passen bij het pensioendoel. Je wilt je toch zo goed mogelijk beschermen voor het geval de beurzen eens tegenvallen.”

Natuurlijk is het van groot belang om een goed rendement te behalen op de pensioenpot van werknemers. Maar dat moet wel op een verantwoorde manier worden behaald. Bij Centraal Beheer Achmea staat maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus ook maatschappelijk verantwoord beleggen hoog in het vaandel. Daarom belegt Centraal Beheer Achmea het premiegeld van de werknemers expliciet niet in bedrijven die in een slecht daglicht staan omdat zij het milieu sterk vervuilen of internationale regels aan hun laars lappen. “Denk aan wapenbedrijven die clusterbommen maken en exporteren”, geeft Kemperman als voorbeeld.

De visie van Centraal Beheer Achmea op pensioenen is dus helder. Pensioen is per definitie onzeker, zelfs binnen de traditionele middelloonregelingen. Het pensioenbudget is voor de meeste bedrijven beperkt. Daarom moet uiterst verantwoord worden omgesprongen met iedere euro pensioenpremie. Beschikbarepremieregelingen bieden die mogelijkheid. Centraal Beheer Achmea vult die, tegen verantwoord lage kosten, in met goed doordachte Life Cycles, met goede spreiding van risico’s en maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Daarbij hebben werknemers gedurende de gehele rit, van opbouw tot uitkering, inzicht in het verloop van hun individuele pensioenpot.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *