eMandates wordt Incassomachtigen

In haar nieuwsbrief van 11 mei kondigt de Betaalvereniging formeel de nieuwe naam van het Nederlandse eMandate product aan: Incassomachtigen. Tevens werd het nieuwe beeldmerk gepresenteerd wat naast alle andere betaalmethoden een plekje zal gaan krijgen. De eerste Nederlandse bank is al live en voor het einde van dit jaar zullen alle Nederlandse banken live zijn.

Vervult Incassomachtigen een behoefte?

In vergelijking met de rest van Europa is Nederland een echt incassoland, onze verwachting is dan ook dat dit product van de Nederlandse banken een succes gaat worden. Met de introductie van SEPA bleek de elektronische machtiging een echt gemis, in het digitale tijdperk waarin wij leven is de legale ‘natte’ papieren handtekening niet meer van deze tijd. De introductie van het Incassomachtigen product vult dit gat, en biedt een volgens de banken volledige rechtsgeldige digitale vorm van machtigen aan waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande bancaire toegangsmiddelen zoals e.dentifiers, random readers, scanners en dergelijke.

Op de markt zijn reeds diverse andere eMandate oplossingen aanwezig die concurreren met de Incassomachtigen oplossing van de banken. Wij verwachten dat deze stap van de banken de steen in de vijver zal zijn die de markt van eMandates / Incassomachtigen in beweging zal zetten.

Saillant detail hierbij is dat in de 2e clarification letter van de EPC (dd 16 april 2015) de concurrenten een gevoelige tik krijgen. Er staat namelijk expliciet in dat de debtor bank bepaalt wat ‘hij/zij’ rechtsgeldig vindt en dat het dus niet betekent dat een ‘rechtsgeldige elektronische handtekening’ voor andere documenten ook per definitie een rechtsgeldige is voor de eMandate. Alternatieve oplossingen zullen dus goed moeten aansluiten op de bankoplossing of in afstemming met de banken worden neergezet.

Wordt Incassomachtigen een succes?

De volgende 3 drivers kunnen het gebruik van Incassomachtigen tot een succes maken.

1. Digitalisering. Met de introductie van de Incassomachtigen kunnen bedrijven weer een stap zetten in de steeds verdergaande trend van digitalisering. De te behalen voordelen van een volledig digitaal proces zijn evident, de papieren machtigingsformulieren met de ‘natte’ handtekeningen zijn inefficiënt en foutgevoelig met als gevolg hogere administratieve afhandelings- en reconciliatie kosten.

2. Whitelisting. Via Whitelisting (ook wel Goedkeuringslijst genoemd) kunnen consumenten binnenkort via hun bankportalen een totale incassoblokkade instellen en alleen die bedrijven toestaan c.q. selecteren die wel mogen incasseren (en daarmee dus op de Whitelist komen). Onze verwachting is dat het aantal storneringen door de introductie van Whitelisting zal toenemen en daarmee ook de druk op de reconciliatie afdelingen. Door echter gebruik te maken van Incassomachtigen worden bedrijven automatisch op de Whitelist bij de bank van de consument gezet en kan het storneringsrisico worden geminimaliseerd en storneringspercentages afnemen.

3. Wettelijk. Veel bedrijven maken op dit moment gebruik van incasso’s. Voor bijvoorbeeld telecom bedrijven, verzekeraars, nutsbedrijven en goede doelen is de incasso de belangrijkste en meest efficiënte betaalvorm. In alle gevallen is echter een juridisch geldige machtiging vereist. Op dit moment maken veel bedrijven nog gebruik van het zogenaamde Internet vinkje, deze is in juridische zin ongeldig maar wordt op dit moment nog gedoogd. Of dit op lange termijn nog het geval zal zijn is zeer de vraag. Met de introductie van Incassomachtigen is in ieder geval “het ontbreken van een wettelijke digitale variant” geen argument meer.

Er zijn dus een aantal redenen vanuit efficiency en risico perspectief aanwezig om het gebruik van Incassomachtigen serieus te overwegen.

Wat is de impact van Incassomachtigen op uw bedrijf?

Vanuit de ervaringen met SEPA hebben we geleerd dat het niet eenvoudig is om aanpassingen in de betalingsverkeerprocessen van bedrijven te realiseren. Een groot deel van het proces- en ICT landschap wordt geraakt, van online portals tot de achterliggende contract- en debiteuren/crediteuren administraties. De implementatie van Incassomachtigen moet dan ook niet onderschat worden en gestructureerd worden aangepakt. Houd er rekening mee dat u er gemiddeld gezien 6 tot 9 maanden voor nodig heeft om Incassomachtigen te implementeren binnen uw bedrijf (van analyse tot en met de implementatie).

Zo kan de procesmatige kant van Incassomachtigen nog wel eens voor wat opstartproblemen zorgen. Veel incassomachtigingen zijn gekoppeld aan een contract of worden op locatie op papier afgegeven. Denk aan het tekenen van een overeenkomst voor een mobiele telefoonabonnement in de winkel of aan een machtigingskaartje van een Goed Doel. Niet altijd wordt daar het machtigingskenmerk meteen bepaald. Voor incassomachtigen is dat wel noodzakelijk. Daarnaast vereist Incassomachtigen toegang tot de online bankomgeving met daartoe van toepassing zijnde bancaire toegangsmiddelen. Bij de meeste mensen liggen die echter thuis wat het afgifte proces in de winkel of op straat lastig maakt. Of er een Mobiele variant van Incassomachtigen komt met PIN-codes in plaats van (hardware) tokens is onduidelijk maar de roep vanuit de incassanten hierom zal groot zijn.

Ook de IT organisatie van uw bedrijf krijgt flink wat wijzigingen voor de kiezen. Er worden 3 nieuwe (PAIN.009/010/012) formaten geïntroduceerd en ook de bestaande PAIN.008 zal moeten worden aangepast met het ondertekeningskenmerk van de bank van uw klant.

Kortom, genoeg redenen om een gedegen project op te zetten. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met:

Jaco Booster
Managing Partner Enigma Consulting
Email: jbooster@enigmaconsulting.nl
Website: www.enigmaconsulting.nl

Meer informatie:

Klik op de link voor meer informatie over het complete stappenplan voor de invoering van uw e-Mandates.


Op 16 juni 2015 vindt de 16e editie van het congres Toekomst van het Betalingsverkeer plaats.Al meer dan 16 jaar hét congres in Nederland waar jaarlijks meer dan 200 betaalexperts samen komen om alles te horen over de laatste ontwikkelingen in de betaalsector.

Over marieke

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *