Hoe effectief bent u? Bereken uw Effectiviteits score en ga aan de slag met soft skills om uw collega’s te beïnvloeden!

Effectiviteit = f ( Kennis x Acceptatie x Management)

Doe hieronder de test om te zien in hoeverre u over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikt om effectief te kunnen beïnvloeden. U scoort competenties, kwaliteiten en (soft) skills die belangrijk zijn voor financials om invloed uit te oefenen op hun omgeving.

De score wordt op een schaal van 1 tot 5 weergegeven, waar 1 matig is, 3 redelijk en 5 ruim voldoende. Leer meteen wat uw score betekent op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Welke (inhoudelijke) kennis, competenties en kwaliteiten onderken je bij jezelf en in hoeverre maak je daar bewust gebruik van?

Inhoudelijke kennis en expertise 1 2 3 4 5
Goed geheugen voor details 1 2 3 4 5
Analytisch vermogen 1 2 3 4 5
Goede opleiding 1 2 3 4 5
Werkervaring 1 2 3 4 5
Toegedichte kennis/expertise 1 2 3 4 5
Brede financiële interesse 1 2 3 4 5
Conceptueel denken 1 2 3 4 5
Andere ………………… 1 2 3 4 5

Welke (relationele) vaardigheden heb je die de acceptatie van jouw voorstellen positief beïnvloeden, en in hoeverre zet je die bewust in?

Goed luisteren / Aandacht geven 1 2 3 4 5
Afstemmen op ander wereldbeeld 1 2 3 4 5
Meebewegen met de ander / inleven 1 2 3 4 5
Ondersteunen van de ander 1 2 3 4 5
Assertief zijn / grenzen aangeven 1 2 3 4 5
Prognoses verduidelijken 1 2 3 4 5
Netwerken & draagvlak creëren 1 2 3 4 5
Alternatieven bedenken 1 2 3 4 5
Benoemen van weerstand 1 2 3 4 5
Integer en standvastig zijn 1 2 3 4 5
Samen brainstormen 1 2 3 4 5
De ander om hulp/info vragen 1 2 3 4 5
Enthousiasme en overtuiging tonen 1 2 3 4 5
Jezelf en je verhaal ‘verkopen 1 2 3 4 5

Welke strategieën ken je en gebruik je om je adviezen verder te “managen”, resp. te implementeren, en om je meerwaarde te demonstreren?

Follow-up gesprekken voeren 1 2 3 4 5
Navraag doen of alles duidelijk is 1 2 3 4 5
Vragen of er verder nog issues zijn 1 2 3 4 5
Hulp aanbieden bij implementatie 1 2 3 4 5
Mogelijke problemen signaleren 1 2 3 4 5
Toekomstgericht beleid uitdragen 1 2 3 4 5
Proactieve benadering 1 2 3 4 5
Meerwaarde tonen 1 2 3 4 5

Toelichting op de checklist Eff =- f(K x A x M)
Leer hieronder wat uw score betekent op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

KENNIS
Als het gemiddelde van je scores op de inhoudelijke KENNIS en kwaliteiten 4 of meer is, hoef je je over je inhoudelijke kennis van zaken weinig zorgen te maken. Als Financial beschik je dan waarschijnlijk over voldoende inhoudelijke kennis en bijbehorende competenties. Als je op de factor Conceptueel denken ook nog eens hoger dan 3,5 scoort, en op de hierna volgende onderdelen eveneens meer dan positief, dan is er zeker potentie om door te groeien naar een hogere functie.

Mocht je gemiddelde score < 3,5  zijn, dan is het zaak om uit te zoeken op welke gebieden je je verder zou moeten bekwamen, en hoe je dat zou kunnen aanpakken.

ACCEPTATIE
Met inhoudelijke kennis alleen kom je er echter niet. Om werkelijk invloed te kunnen uitoefenen is het van groot belang dat jouw kennis van zaken ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt door je opdrachtgever(s), collega’s en eventuele (externe) derde partijen. Daarvoor zijn een aantal relationele vaardigheden belangrijk,  en ook de wijze waarop je je zelf positioneert. Als je op deze vaardigheden een gemiddelde score van 3,5 of hoger hebt, dan hoef je je weinig zorgen te maken. Zaak is wel om deze vaardigheden ook bewust in te (blijven) zetten. Mocht je “onder de maat” scoren, dan is er op dit gebied werk aan de winkel. Bekijk op welke factoren je laag scoort, en waarom dat zo is. Vraag eventueel feedback van je collega’s en maak een actieplan. Bedenk ook waar je eventuele mentale blokkades liggen. Als je daar niets aan doet, zul je daar uiteindelijk een aantal wrange vruchten van plukken. Vooral die van de frustratie dat jouw zeer goede analyses, prognoses en voorstellen niet of met de nodige weerstand worden aangenomen.  De cursus Effectief Beinvloeden richt zich vooral op het verbeteren van deze relationele vaardigheden en attitudes.

MANAGEN
De kunst van het “managen” van je adviezen en je voorstellen is ‘the cream on the cake” waarmee je nog veel meer invloed kunt verwerven. Als je met jouw daadwerkelijke gedrag op deze factoren gemiddeld boven 3,5  zit, doe je meer dan de gemiddelde financial. Ook zal je meer erkenning krijgen dan de meeste vakgenoten, en zal je binnen het MT sneller als een serieuze (sparring-) partner worden bejegend.  Als je merkt dat dit gedrag inderdaad aanslaat en het gewenste resultaat heeft, behoeft het geen aanbeveling om daarin verder te groeien, zonder je overdreven op te dringen.

Notabene:  Je kunt je deze “management” activiteiten alleen maar permitteren als je op de onderdelen onder 1) en 2)  ruim voldoende hebt gescoord, en je je dus inderdaad als een deskundige en bedreven gesprekspartner kunt positioneren.

Anna T. de Boer © Hoofddocent training Effectief Beïnvloeden voor financials

In de training “Effectief Beïnvloeden voor financials” gaat u aan de slag met soft-skills en leert u collega’s mee te nemen in uw plannen en hoe u nóg beter de aandacht kunt vasthouden, zodat het management uw strategische en financiële adviezen wél opvolgt. Omdat deze training specifiek is ontwikkeld voor financieel deskundigen zult u veel leren aan de hand van herkenbare situaties. Bekijk hier het uitgebreide programma!

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *