Interview met Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

“Laten we ook kritisch kijken naar bijvoorbeeld de governance in de pensioensector.

Peter BorgdorffPensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioen van ruim twee miljoen (oud-) medewerkers in de sector zorg en welzijn. Peter Borgdorff (Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn) is op 1 oktober dagvoorzitter van het Pensioen Forum, de ontmoetingsplaats voor beslissers van pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars. We stelden Peter Borgdorff voorafgaand een aantal vragen over de ontwikkelingen in de pensioensector en de gevolgen voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.


PFZW heeft zich altijd voorstander getoond van een reëel pensioencontract. Het ziet er niet naar uit dat FTK 2 hierin zal voorzien. Teleurgesteld hierover of zijn er nog mogelijkheden?

Wij zien altijd mogelijkheden. En zijn daarover ook in gesprek met SZW en andere pensioenfondsen. Want naast het aangescherpte nominale kader, zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om ruimte te creëren voor een collectief pensioen dat risico’s deelt en mee beweegt met de koopkracht. Het is belangrijk dat pensioenfondsen die niet kiezen voor het nieuwe nominale kader, de ruimte krijgen hun ambitie waar te maken. Behoud van collectiviteit en risicodeling is daarbij onmisbaar.

Naar verwachting zal het minimum vereist vermogen van pensioenfondsen in FTK 2 fors gaan stijgen om de zekerheidsmaat hoger te krijgen. Daarnaast moeten pensioenfondsen nog hard werken aan hun reservetekort. Hoe realistisch is het nog om indexatie van pensioen te verwachten?

We kunnen daarover nu nog geen harde uitspraken doen. We zullen moeten kijken hoe de nieuwe vereisten er precies uitzien. Daarnaast spelen de economische ontwikkeling en de rente een grote rol. Maar het is evident dat als de buffervereisten stijgen, dat extra geld kost. Dat geld kan je niet inzetten voor indexatie.

Heeft PFZW al een standpunt over de brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel?

Wij geloven oprecht dat ook in de toekomst collectiviteit en solidariteit de pijlers onder ons stelsel moeten blijven. Omdat daarmee uiteindelijk iedere deelnemer het beste af is. De mensen in onze sector willen de risico’s en de kosten van pensioen graag met elkaar blijven delen; ook tussen jong en oud. Dat blijkt uit onderzoek dat wij de afgelopen jaren regelmatig hebben gedaan onder onze deelnemers. Het draagvlak voor solidariteit is hoog en blijkt in de sector zorg en welzijn zelfs toe te nemen.

Maar naast het behoud van het goede, geloof ik ook zeer in het aanpassen van het pensioenstelsel aan de huidige tijd. Dus laten we ook kritisch kijken naar bijvoorbeeld de governance in de pensioensector.

Toezichthouder DNB pakt kleine pensioenfondsen stevig aan en zet hen aan het denken over hun bestaansrecht. Vindt u de consolidatietendens in de pensioensector een goede zaak en waar eindigt dit?

Het zou hier primair om de vraag moeten gaan of de deelnemer erbij gebaat is. In bepaalde gevallen kan dat zo zijn. Te denken valt aan een collectief dat te klein is (geworden) om nog efficiënt risico’s te delen. Of waarbij de consolidatie een kostenreductie mogelijk maakt. Maar we moeten niet consolideren om het consolideren. Je moet bijvoorbeeld ook oog houden voor de homogeniteit, om solidariteit op een goede wijze in te kunnen vullen. Kortom, ik ben er zeker niet op tegen, maar je moet wel oog houden voor het grotere kader, én de deelnemers. Waar het eindigt? Ik heb geen glazen bol. Maar ik denk dat de trend zich nog wel even voort zet.


Het Pensioen Forum – 1 en 2 oktober 2014

Op 1 en 2 oktober 2014 vindt de 8e editie van het Pensioen Forum plaats. Peter Borgdorff is op 1 oktober de dagvoorzitter van het hoofdcongres. Het Pensioen Forum staat dit jaar in het teken van het nieuwe FtK en de gevolgen, kansen en uitdagingen voor de pensioensector en pensioenfondsen.
Sprekers als Gerard Riemen (Algemeen directeur Pensioenfederatie), Emilie Schols (Lid RvT Pensioenfonds DNB) en Ton Heerts (Voorzitter FNV).

Meer informatie over het programma, alle sprekers en diverse interviews vindt u terug op de website van het Pensioen Forum.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *