Nog veel pensioenvragen bij werkgevers

Enquête Pensioenconferentie

Werkgeversvereniging AWVN heeft samen met Euroforum een enquête gehouden onder HR-managers, CFO’s en directeuren over de belangrijkste pensioenvraagstukken.
De vragenlijst is door bijna 200 werkgevers ingevuld en er zitten enorm opvallende uitkomsten bij. Zo staat pensioen met een 7,7 gemiddeld erg hoog op de bestuurdersagenda van werkgevers.

Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers over naar een nieuw pensioencontract. Hier zijn verschillende keuzemogelijkheden voor. Op de vraag hoe men dit in wil gaan vullen, kwamen onderstaande opmerkelijke uitkomsten:

Uit de enquête komt naar voren dat ruim een kwart van de organisaties hun pensioenregeling bij een ondernemingspensioenfonds heeft ondergebracht. Iets minder dan 25% heeft dit bij een bedrijfstakpensioenfonds ondergebracht. De meeste organisaties echter, bijna de helft van de respondenten, heeft de pensioenregeling bij een verzekeraar ondergebracht.

Pensioen staat hoog op de agenda van organisaties

7,7, dat is het cijfer (op een schaal van 10) waarop het onderwerp ‘pensioen’ bij de organisaties op de agenda staat. Bij nog geen 12% van de respondenten staat het onderwerp laag op de agenda, getuige de score van 5 of lager. Het cijfer 8 is het meest ingevulde getal (33%), gevolgd door een 9 (20%). Opvallend is dat 14% van de respondenten zelfs het cijfer 10 (enorm hoog) heeft ingevuld.

Verder kunnen we concluderen dat bij maar liefst tweederde van de respondenten het onderwerp ‘pensioen’ hoog of enorm hoog (cijfer 8, 9 of 10) op de agenda van de organisatie staat.

Wie draagt de slechte financiële positie van het pensioenfonds?

Op de vraag of de werknemer of juist de werkgever het risico moet dragen van een slechte financiële positie van het pensioenfonds, kunnen we opmaken dat het merendeel vindt dat het risico grotendeels door beide partijen gedragen moet worden:

42% geeft het cijfer 5 (op een schaal van ‘Werknemer 1 – 10 werkgever’, ruim 21% het cijfer 6 en 13 % het cijfer 7. Kortom, 76% van de respondenten schommelt tussen de 5 en de 7.

Communicatie ligt hoofdzakelijk bij de werkgever én pensioenfonds/verzekeraar

In hoeverre de verantwoordelijkheid voor communicatie van pensioen bij werkgever of pensioenfonds/verzekeraar ligt? Volgens 6 op de 10 bij zowel de werkgever als pensioenfonds/verzekeraar. Slechts 7% is van mening dat dit enkel bij de werkgever zou moeten liggen, terwijl 34% aangeeft dat de communicatie bij het pensioenfonds/verzekeraar.

Huidig nominaal, of nieuw reëel?

  • 36.8% van de werknemers is nog aan het oriënteren tussen een reëel of een nominaal pensioencontract
  • 20,2% weet niet wat het verschil is
  • 15,3% gaat voor een reëel contract
  • 15,3% gaat voor een nominaal contract
  • 12.3% gaat voor een Individueel DC

Of de beperkte opbouw die de regering voornemens is door te voeren, moet leiden tot een daling van de premielasten óf gebruikt moet worden om de financiële positie van het fonds te herstellen, komt naar voren dat ruim 40% van mening is dat dit moet leiden tot een daling van de premielasten voor werkgever én werknemer. Iets minder dan 40% vindt dat dit gebruikt moet worden voor het herstellen van de financiële positie van het fonds.

Langer doorwerken, kan dat overal?

De pensioenleeftijd is verhoogd, maar weten we eigenlijk wel of dit tot problemen leidt? Bijna 1 op de 3 respondenten verwacht geen problemen om haar werknemers tot 67 jaar aan het werk te houden. Precies 64% daarentegen verwacht wel problemen! Ruim 20% geeft aan dat dit wel voor problemen zorgt, maar al bezig is met een oplossing hiervoor. Bijna een kwart verwacht ook problemen, maar heeft nog geen idee hoe men dit moet aanpakken. De andere 20% geeft een andere reden.

Belangrijkste knelpunt / vraag op het gebied van pensioen

Dat er nog veel onduidelijkheden/vragen zijn op het gebied van pensioenen, blijkt uit de laatste vraag van de enquête. Dit betrof de open vraag wat het belangrijkste knelpunt of vraag op het gebied van pensioenen is. Ruim 60% van de respondenten heeft hier zijn/haar knelpunt en/of vraag beschreven

Hieruit komt o.a. naar voren dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn. Onduidelijkheid:

  • op het gebied van wetgeving (veel wijzigingen)
  • vanuit de overheid (zeer snel wisselende standpunten, het duurt (te) lang voordat er duidelijk komt)
  • voor de werknemers

Daarnaast is de communicatie naar werknemers een belangrijk knelpunt. Kunnen we blijven voldoen aan de verwachtingen van de werknemers? Hoe kunnen we de werknemers zo goed mogelijk informeren over de stand van zaken, en kunnen zij het na alle wijzigingen en nieuwsberichten nog volgen? Daar komt nog bij dat veel werknemers de pensioenregeling een ‘ver-van-mijn-bed-show’ vinden en dat de betrokkenheid/interesse bij veel werknemers laag is.

Een belangrijke laatste vraag voor veel werkgevers is de vraag wat men kan doen om de kosten beheersbaar te houden en het betaalbaar houden van de pensioentoezegging.

Meer weten?
Werkgeversvereniging AWVN en Euroforum organiseren op 13 juni 2013 de Pensioenconferentie voor Werkgevers.
Tijdens deze conferentie bent u in één dag op de hoogte van de huidige situatie, hoe uw pensioenregeling ervoor staat en krijgt u inzicht in de verschillende knoppen waar u aan kunt draaien binnen uw regeling. Bekijk hier het programma.

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *