Nic van Holstein (VCP): ‘Pensioenaanvulling op AOW verplicht stellen’

Nic van Holstein is voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, lid van de SER en van de Stichting van de Arbeid. In aanloop naar het Pensioen Event spreken we hem over de toekomst van de pensioenen. ‘We hebben een goed pensioenstelsel, dat moeten we behouden en tegelijkertijd laten aansluiten op de wensen van deze tijd.’

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) behartigt de belangen van professionals in alle fasen van het leven. De aangesloten verenigingen richten zich als belangenbehartiger op ‘het vak’ en de ‘professie’. Onze achterban zit dus in alle fases rond het werkende leven. Het is belangrijk dat de verschillende belangen gehoord worden in het debat. Wij zijn lid van de SER en praten mee met de discussie over het nieuwe pensioencontract met andere werknemers- en werkgeversorganisaties.”

“Wij maken ons sterk voor een gedegen pensioen voor iedereen. Inkomenspolitiek, en zaken als aftopping van de pensioenopbouw horen daar voor ons niet in thuis. Wij vinden dat de combinatie van de AOW en de aanvullende collectieve opbouw in pensioenfondsen zorgt voor een solidair systeem dat behoort tot de beste van de wereld. Een goed pensioen vereist verplichtstelling en collectieve solidariteit – in het huidige en het toekomstige pensioensysteem.”

“Voor de solidariteit is het van belang om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. De hoogte van je uitkering moet bestand zijn tegen verhogingen van de leeftijdsopbouw, of gevolgen van mee- of tegenvallende beleggingen.”

Mijn achterban vindt het pensioenstelsel belangrijk, en wil geen concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Niet voor niets draagt ons visiedocument over de toekomst van het pensioenstelsel de ondertitel ‘individueel waar het kan, collectief waar het verstandig is en solidair waar het wordt geaccepteerd’.

Waar ligt volgens u de belangrijkste uitdaging in het nieuwe stelsel?

In het overtuigen van maatschappij en werknemers dat het verstandig is om toe te werken naar een toekomstbestendig stelsel –  met behoud van belangrijke kernelementen die het huidige stelsel sterk maken, te weten collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. En dat moeten we dan verder verbeteren door opbouw te verplichten voor alle werkenden, en door beter inzicht te geven in de persoonlijke opbouw.

Zelfstandige professionals zullen niet zitten te wachten op verplichtingen.

Nee, maar pensioen moet ook niet een ding worden waarop men concurreert. ZZP’ers hebben nu de keuze om geen pensioen op te bouwen. Ik denk dat het van belang is dat ze wél een pensioen hebben dat gerelateerd is aan hun welvaartsniveau. In algemene zin zou het niveau van beloning voor zelfstandigen omhoog moeten, zodat je tegelijkertijd minder druk krijgt op arbeidsvoorwaarden van werknemers. Ze prijzen elkaar nu uit de markt en dat is niet in het belang van de samenleving.

Aan welke criteria moet een pensioenuitkering nog meer voldoen?

We hebben een ambitieniveau met elkaar afgesproken. Voor mij is bovendien heel belangrijk dat alle werkenden verplicht pensioen gaan opbouwen. Daar zit een maatschappelijk belang achter. Je wilt niet dat mensen aan het eind van hun loopbaan fors terugvallen. Je moet oppassen dat free-riders tijdens hun werk de voordelen genieten van het niet-opbouwen van een pensioen, en daarna de rekening bij de maatschappij neerleggen in de vorm van een groter beroep op toeslagen en sociale voorzieningen.

Hoe denkt u over het vervlechten van pensioenen en hypotheken?

Daar zijn wij terughoudend in. Pensioengelden moet je gebruiken om pensioen op te bouwen. Doelen vermengen is risicovol: er zijn altijd wel goede doelen te bedenken waar je de middelen voor zou willen inzetten. Je kunt dezelfde euro maar één keer uitgegeven. Wij kiezen voor een gedegen pensioen. Vergeet niet dat het geld dat bij pensioenfondsen staat niet stil staat;  daarmee wordt belegd om een goed resultaat te behalen.

Hoe is dat in het belang van de pensioenspaarder, die aan de ene kant niet bij zijn pensioengeld kan, en aan de andere kant ook niet bij zijn hypotheekaflossing?

Wie denkt dat je er met honderdduizend euro bent, komt van een koude kermis thuis. Voor pensioenen is een serieus bedrag nodig om het welvaartsniveau na de werkzame fase op peil te kunnen houden. Dat kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende premie wordt afgedragen voor een gedegen pensioen en er met premie daadwerkelijk rendement behaald kan worden.

Ondertussen draagt het geld voor een belangrijk deel ook nog bij aan de Nederlandse economie, aan overheidsprojecten en werkgelegenheid bij bedrijven waar de fondsen in beleggen.

U bent wel voor maatwerk

Ja, wij hebben gepleit voor een integrale aanpak voor flexibele AOW- en deeltijdpensioen. We vinden het belangrijk dat je werk en pensioen goed op elkaar kan laten aansluiten en als individu zelf de regie hebt over de juiste balans tussen werk en pensioen. Door maatwerk mogelijk te maken, blijft de oude dag betaalbaar en blijven professionals plezier houden in hun werk.

Wat is voor u de kernboodschap tijdens het pensioenevent?

Het is belangrijk dat iedereen een goed pensioen heeft, we moeten daarvoor de nodige solidariteit en collectiviteit organiseren. We hebben een goed pensioenstelsel dat de nodige schokken heeft doorstaan, maar dat ook gevoelig is geworden voor zaken als de lage rente.

Alles weten over actuele issues die spelen in de pensioensector? Kom naar het Pensioen Event!

De pensioensector maakt zich op voor de toekomst. Maar hoe en welke actuele issues spelen er? Kom het te weten tijdens Het Pensioen Event. Deze dag brengt alle stakeholders uit de pensioensector samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten en ideeën te creeëren. Daarnaast gaat Denis Maessen dieper in op zijn visie over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten zien.

Benieuwd welke thema’s centraal staan?
Bekijk het programma van Het Pensioen Event

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *