PSD2 is een gamechanger

In aanloop naar de conferentie Goed voorbereid op PSD2 interviewde wij Gijs Boudewijn over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

PSD2 is een gamechanger. Dat is kort gesteld de impact van deze nieuwe Europese betaalrichtlijn, aldus Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van Betaalvereniging Nederland. Waar voorheen banken de dominante partij waren binnen het betalingsverkeer, zal er de komende jaren meer concurrentie komen. Banken moeten op grond van de herziene Betaalrichtlijn (PSD2) aan derde partijen (TPPs) toegang tot betaalrekeningen geven.

De gevolgen van wijziging voor de bancaire sector

Wat zijn de direct zichtbare gevolgen van deze wijziging voor de bancaire sector?
‘Banken zijn nu al aan het voorsorteren op de richtlijn, die in januari 2018 in de nationale wetgeving moet zijn geïmplementeerd. Banken denken nu na over welke rol ze willen spelen en welke strategie daarbij hoort. Wil je als bank alleen aan de regels voldoen of wil je ook actief meespelen? Bijvoorbeeld door als bank bij een andere bank rekeninginformatie op te vragen. Je ziet dat banken zich nu aan het vernieuwen zijn en flink inzetten op technologische innovatie. Ze zijn er zich van bewust dat ze niet te lang moeten wachten.’

Functioneren van fintechbedrijven onder PSD2

De nieuwe TPPs die de betaalmarkt zullen betreden, zullen vaak fintechbedrijven zijn. Hoe kunnen zij het best functioneren onder PSD2?
‘In de eerste plaats gaat het om bedrijven met een duidelijke specialisatie: betaaldiensten of producten op basis van rekeninginformatie. Ze doen niet aan sparen of lenen en vallen daardoor in een lichter toezichtsregime. Zelf schat ik in dat de meeste fintechbedrijven ook in dit lichte regime geen trek zullen hebben vanwege alle compliance. Even los van de vraag of deze vaak kleine partijen voldoende klantenbasis en financiële slagkracht hebben. Daarom denk ik dat de meesten zich zullen richten op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in samenwerking met banken. Niet zelden zullen ze zich zelfs door banken laten overnemen. Dan neemt de bank de compliance van hen over.’

Bedreiging van bigtech-ondernemingen

U hebt het nu vooral over kleine fintechbedrijven. Vormen de ‘bigtech’-ondernemingen wel een bedreiging voor de traditionele banken?
‘Van deze kant lijkt mij de dreiging inderdaad groter. Een aantal van deze bigtech-bedrijven heeft ook al een bankvergunning. Zoals de situatie nu is, zijn de meeste bigtechs niet direct geïnteresseerd in betaaldiensten maar wel in klantdata. Zoals bekend mogen ze straks onder de PSD2 rekeninginformatie gaan opvragen bij banken, op voorwaarde dat de rekeninghouders daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. De richtlijn is echter niet helder of je als TPP ook klantinformatie mag opvragen. Het is nog onduidelijk welke informatie banken verplicht zijn te leveren en wat eventueel verder mogelijk is qua informatieverstrekking. Daarnaast is conform de richtlijn rekeninginformatie gratis voor TPPs voorzover die ook gratis is voor de rekeninghouder zelf.’

Toch zullen er bigtechs zijn die zich wel gaan bezighouden met betalingsverkeer.
‘Dit zullen dan vooral ondernemingen zijn die een internetplatform met een grote klantenbasis hebben, zoals Amazon en Facebook. Zij willen uiteraard hun bezoekers op het platform houden en niet dat bezoekers een uitstapje maken naar een bankensite om een betaling te doen. Het is een reëel scenario dat deze bigtechs zelf betalingsdiensten gaan aanbieden op het eigen platform. Dit hoeft niet per sé een eigen dienst te zijn, ze kunnen het ook uitbesteden aan een andere betaalinstelling.’

Waarborgen van privacy en veiligheid

Er is rond de PSD2 veel discussie over privacy en veiligheid. Wat zijn de waarborgen op dit punt?
‘PSD2 geeft behoorlijk stringente eisen waaraan banken, betaalinstellingen en TPPs moeten voldoen. Als je als partij daar niet aan kunt voldoen, krijg je geen vergunning. Bovenop de PSD2 geldt nog de algemene privacywetgeving. Een en ander betekent dat toezichthouders op dit gebied moeten samenwerken. In ons eigen land gaat het dan om DNB, AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens.’

psd2Gijs Boudewijn, adjunct-directeur Betaalvereniging Nederland zal dagvoorzitter zijn tijdens de conferentie ‘Goed voorbereid op PSD2’ dat plaatsvindt op 14 maart 2017 in het Postillion Hotel in Amsterdam. Op deze conferentie zullen allerlei uitdagingen als gevolg van PSD2 besproken worden.

Wilt u in een dag worden bijgepraat over de nieuwe standaarden van de EBA, de samenwerking met de TPP’s en vraagstukken rondom privacy- en aansprakelijkheid? Zorg dan dat u erbij bent op 14 maart!
Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *