De rol van de Financial in een wendbare organisatie

Ontwikkelingen als digitalisering en globalisering maken dat de dynamische werkomgeving groter is dan ooit. De snelle uitbraak van het coronavirus raakt organisaties economisch zwaar en de effecten blijven zich verspreiden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een succesvol businessmodel van vandaag ook morgen nog kansrijk is. Organisaties moeten snel inspelen op deze veranderingen, ze moeten wendbaar zijn. Want als de omstandigheden veranderen moet je organisatie mee kunnen bewegen!

Wat is een wendbare organisatie?

Een wendbare organisatie is effectief, flexibel en snel. Het is efficiënt, winstgevend en toekomstbestendig. Een wendbare organisatie weet hoe de business waarde genereert en is alert op kansen en bedreigingen. Het past performance management toe en heeft de mogelijkheid om nieuwe ideeën snel te testen en op te schalen als ze succesvol maar ook af te schalen als ze falen. De organisatie alloceert continu haar middelen daar naar waar ze moeten zijn.

Hoe kan de Financial wendbare organisaties ondersteunen?

De verantwoordelijkheid van de financiële functie in wendbare organisaties is groot. Financials spelen een grote rol door met de juiste managementinformatie, methodieken en adviezen de organisatie te ondersteunen.

Om dit te bereiken is het belangrijk kritisch te kijken naar de volgende elementen:

  • Finance begrijpt hoe het business model werkt en wat de waarde drijft. Het is daarom in staat om de business te adviseren over de juiste strategie
  • Het zorgt dat de business alert is op externe ontwikkelingen zoals nieuwe technologieën en business modellen en zorgt dat zij de informatie hebben die ze nodig hebben om strategisch in te spelen op deze ontwikkelen. Een van de redenen waarom businesses falen is omdat ze niet in staat zijn externe risico’s te identificeren en onderdelen te maken van de strategische planning
  • De Financial ontwikkelt prestatiemetingen en milestones om vooruitgang te meten en daarop te sturen zodat de business in staat is om nieuwe strategieën te implementeren en nieuwe producten en diensten in de markt te zetten
  • Finance analyseert data en ziet toe op de kwaliteit van de data. Het maakt de informatievoorziening zodanig transparant en brengt in kaart welke acties wel of niet werken in de business. Het identificeert zodoende kansen en optimaliseert de inzet van middelen zodat de business kan innoveren.

Finance transformatie

Om optimaal te opereren in een wendbare organisatie moet Finance haar bestuursmodel transformeren. Veel organisaties zijn bezig met deze transformatie maar slechts weinig hebben de volledige implementatie succesvol bereikt.

Krijg grip op risico’s en kansen voor jouw organisatie

Na de opleiding Wendbaar in Finance & Control kun je aan de slag met het efficiënt, wendbaar en schaalbaar inrichten van je organisatie. Je creëert op deze manier een sterke basis voor een zelf verbeterende en toekomstbestendige organisatie. Meer informatie?
Bekijk de opleiding

Over Inger de Grefte

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *