Tips voor de jaarrekening van 2020

Ook dit jaar wordt de jaarrekening weer opgesteld en zoals ieder jaar leiden regelgeving, inzichten en actualiteiten tot veranderingen in de manier van samenstelling. Waar moet je dit jaar rekening mee houden? Alvorens het Seminar jaarrekeningactualiteiten 2020 plaats vindt (5 november a.s.) geven de docenten alsvast een aantal tips:

  1. De meeste kleine ondernemingen stellen hun jaarrekening nog op volgens de grondslagen van Titel 9. Maar het loont de moeite om een overstap naar een jaarrekening op fiscale grondslag te overwegen. Daarmee wordt directe aansluiting verkregen met de aangifte voor de vennootschapsbelasting. Dat bespaart administratieve lasten.
  2. In een bijzonder jaar als 2020 is bijzondere aandacht nodig voor een niet-routinematige post als voorzieningen. Covid 19 leidt bijvoorbeeld mogelijk tot reorganisaties en verlieslatende contracten. Voorzieningen behoren tot de meest subjectieve posten in de jaarrekening en zijn sterk afhankelijk van toekomstige schattingen. Het is belangrijk om het proces van het vormen van en het bepalen van de omvang van de hoogte van voorzieningen tijdig in gang te zetten.
  3. Sinds 1 januari 2020 vervangt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ de ‘Wet werk en zekerheid’. Dit heeft invloed op de transitievergoeding waar werknemers bij ontslag recht op hebben. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de bepaling van de per eind van het jaar op te nemen verplichting.
  4. In verband met Covid-19 komt het voor dat verhuurders en lessors verschuldigde betalingen verlagen of uitstellen. Bij de opstelling van de jaarrekening zal nagegaan moeten worden of hiervan sprake is en op welke manier en wanneer voordelen uit dergelijke tegemoetkomingen verwerkt moeten worden. 
  5. De waarderingsvraagstukken en -onzekerheden die het gevolg zijn van de covid-19 pandemie vragen om meer dan alleen verslaggevingsexpertise. Betrek in een vroeg stadium alle relevante partijen binnen de organisatie om te zorgen dat de uitgangspunten voor de waardering van activa breed gedragen worden.
  6. Organisaties kunnen te maken krijgen met een grote diversiteit aan steunmaatregelen naar aanleiding van covid-19, zeker als ze internationaal opereren. Zorg ervoor dat een goed inzicht bestaat in de regelingen waarvan gebruik wordt gemaakt en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden zodat ook kan worden gezorgd voor een juiste verwerking en toelichting in de jaarrekening.

Wil jij ook in 6 uur tijd volledig op de hoogte worden gebracht?

Neem dan op 5 november a.s. deel aan het Seminar Jaarrekeningactualiteiten. Het samenstellen van de jaarrekening 2020 wordt dan echt een stuk gemakkelijker. Benieuwd naar het complete programma?

Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Hoe ga jij om met de veranderende rol van de financieel controller?

Merk jij dat jouw rol als financieel controller aan het veranderen is? De kans is …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.