Tips voor de jaarrekening van 2019

Ieder jaar zijn er weer allerlei actualiteiten, inzichten en regelgeving waar u rekening mee moet houden bij het samenstellen van de jaarrekening. Aan u de taak om deze te vertalen naar uw eigen situatie voor een adequate en volledige jaarrekening. Op 12 november vindt het Seminar Jaarrekeningactualiteiten weer plaats waarbij u in 6 uur tijd volledig op de hoogte wordt gebracht. In aanloop hier naartoe geven de docenten van het seminar alvast enkele tips voor de jaarrekening van 2019:

Martin Hoogendoorn:

Wees in de jaarrekening transparant over de belastingpositie van de rechtspersoon. Het betalen van een ‘fair share’ aan belastingen en het voorkomen van belastingontwijking staan in grote maatschappelijke belangstelling. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen past het om open te zijn over het fiscale beleid en de gevolgen daarvan voor de betaalde belastingen, in Nederland en daarbuiten.

Denk na en rapporteer over de gevolgen van de Brexit. Met het vertrek van Theresa May lijkt de kans op een harde brexit, zonder ‘deal’, groter dan ooit. Ga na welke gevolgen Brexit heeft voor de financiële positie van de rechtspersoon en bericht over de risico’s en mogelijke financiële consequenties in de jaarrekening. De Brexit kan ook juridische consequenties hebben, zoals het niet meer kunnen toepassen van de vrijstellingen op basis van artikel 403.

Arjan Brouwer:

Wacht niet tot het laatste moment met het opstellen van het kasstroomoverzicht en de toelichting daarbij. Zorg dat de jaarrekening, inclusief de toelichting, een goed inzicht geeft in de in- en uitgaande kasstromen van de organisatie.

Alternatieve prestatiemaatstaven en andere kengetallen kunnen relevante inzichten verschaffen in aanvulling op de informatie die door wet- en regelgeving reeds wordt vereist. Maar zorg ervoor dat de aanvullende maatstaven en de informatie die daarover wordt verstrekt bijdraagt aan het getrouwe beeld van jaarrekening of bestuursverslag.

Peter Sampers:

Tip 1: Afzonderlijke prestatieverplichtingen worden relevant voor de verantwoording van opbrengsten. Instrueer de organisatie nu al bij nieuwe verkoopovereenkomsten duidelijk vast te leggen welke individuele prestatieverplichtingen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Tip 2: Het is in 2019 niet langer toegestaan kosten van groot onderhoud ineens ten laste van het resultaat te brengen. Wacht niet tot het einde van het jaar maar ga nu alvast na hoe groot onderhoud afgebakend kan worden, waar regulier onderhoud stopt en groot onderhoud begint.

Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2019

Wilt u ook in 6 uur tijd volledig op de hoogte worden gebracht? Neem dan op 12 november deel aan het Seminar Jaarrekeningactualiteiten. Meer informatie:

Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *