Vraag en antwoord: eerder WIA bij alzheimer?

Door: H.K. Knol, PartnerConsult Adviesgroep

Bij een werkneemster (lerares) is de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Zij kan haar eigenlijke functie niet meer uitoefenen, maar assisteert haar collega’s waar zij kan. Volgens de bedrijfsarts is zij blijvend arbeidsongeschikt voor haar eigen werk. Van de zorgconsulent die zij heeft, hoorde zij dat zij nu al voor een WIA-uitkering in aanmerking kan komen, hoewel zij pas vier maanden ziek is. Voor ons zou dat een uitkomst zijn, aangezien wij zelf het risico dragen in de eerste twee jaar. Hoe zit dat nu eigenlijk ?

Antwoord
De WIA biedt de mogelijkheid om vervroegd een uitkering aan te vragen, maar dat kan pas als de arbeidsongeschiktheid ten minste zes maanden heeft geduurd. Die wachttijd is nog niet verstreken, maar dat neemt niet weg dat u alvast de nodige voorbereidingen kunt verrichten.
Als voorwaarde geldt dat er geen sprake meer mag zijn van duurzaam benutbare mogelijkheden. Ook moet genezing uitgesloten zijn. Bij de ziekte van Alzheimer wordt naar mijn mening aan deze vereisten voldaan. Het is een onomkeerbaar proces, waarbij de zelfredzaamheid afneemt. Eenmaal opgetreden beperkingen en symptomen verdwijnen niet. Integendeel, zij zullen eerder toenemen. Genezing van deze ziekte is niet mogelijk. Zelfs als zij nu nog in staat is zich nuttig te maken en een deel(tje) van haar werk te doen, kan er sprake zijn van geen duurzaam benutbare mogelijkheden, omdat ze, voor zover thans nog aanwezig, toch vrij snel verder af zullen nemen. Zij kan derhalve na een half jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) van 75% van het dagloon. Wel moet u dan volgens de cao tot 100% aanvullen tot zij 104 weken arbeidsongeschikt is. Dat is nog altijd aanmerkelijk minder dan de 100% (resp. 70% in het tweede jaar) die u nu moet betalen.

Over Ruud Heijnen

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *