Wat is de toegevoegde waarde van Assurance?

In aanloop naar het congres Meer Assurance met Minder Inzet hebben wij onze sprekers een aantal vragen voorgelegd om u een beeld te geven van de thematieken die behandeld gaan worden. Wat is de visie van onze sprekers hierop?

In onderstaand interview met Tjakko de Boer, Directeur ITegrity en lid van de werkgroep voor normenkaders NOREA, gaan wij in op de toegevoegde waarde van assurance. Bij wie ligt nu precies de verantwoordelijkheid en welke stappen moeten genomen worden om tot een praktische invulling van assurance te komen?


Wat is volgens u de toegevoegde waarde van assurance?

  • Vertrouwenbij toezichthouders / belastingdienst over voldoen aan wet- en regelgeving -> bedrijfsvergunning / license to operate -> zonder vergunninggeen bedrijf (van belang voor gereguleerde, vitale bedrijfstakken zoals financiële instellingen, telecom, luchtvaart, energie, autofabriekanten)
  • Vertrouwen bij investeerders / aandeelhouders over de beheersing van bedrijfsrisico’s -> hogere marktwaardering van het bedrijf
  • Vertrouwenbijklanten over continuïteit van de dienstverlening (denk aan omvallende banken), integriteit (fraude door leverancier), informatiebeveiliging van klantgegevens (bv financiële en medische gegevens) -> meer klanten -> hogere omzet
  • Vertrouwenbijleveranciers (zoals banken en kredietverleners) overcontinuïteit en integriteit (fraude door klanten) -> betere inkoopcondities, lagere rente -> lagere kosten
  • Vertrouwen bijbestuurders door betere informatie over risicobeheersing -> dus eerder kunnen bijsturen, dus meer risico kunnen nemen met minder incidenten / minder reputatieschade / hogere kwaliteit -> lagere kosten, hogere omzet

Wie is volgens u binnen een organisatie verantwoordelijk voor assurance en waarom?

“Degenen die behoefte hebben aan “vertrouwen” (dus toezichthouders, investeerders, klanten, leveranciers of bestuurders) zijn verantwoordelijk om assurance te vragen. Degenen binnen de organisatie die vervolgens de assurance dienen te verzorgen, zijnraad van commissarissen, bestuurders, soms leveranciersmanagers (assurance voor/door leveranciers) ofklantmanagers (assurance voor/door klanten).”


Wat zijn de belangrijkste stappen die organisaties moeten doorlopen om tot een praktische invulling van assurance te komen?

“Verwachtingen afstemmen met assurance user > scoping > contractering assurance provider > planning > uitvoering > rapportage”


Waarom zouden deelnemers volgens u naar dit congres moeten komen?

“Voor het vernemen van actuele inzichten, ervaringen en vaktechnische ontwikkelingen”

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *