3 niet-juridische tips voor de bedrijfsjurist van de toekomst

De rol van bedrijfsjurist is al lang niet meer gebaseerd op alleen juridische vaardigheden. Kennis en vaardigheden op diverse andere terreinen zijn van belang voor de effectiviteit van je juridische dienstverlening. Zo helpt economisch inzicht je betere vragen te stellen aan je interne opdrachtgever en zorgt psychologisch inzicht voor een passende insteek van je advies. De vele nieuwe mogelijkheden die IT biedt voor automatisering en processturing zijn andere voorbeelden voor verbetering van het juridische handwerk.

Bernadette van Leeuwen, Of Counsel bij Liance Legal, legt uit dat legal management een grote toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsjurist van de toekomst. Legal management is gericht op borging van de kwaliteit van het juridische werkproces, waarin het bijvoorbeeld gaat om de inrichting van je werkprocessen en de communicatie over juridische aspecten. Van Leeuwen geeft drie belangrijke tips voor de bedrijfsjurist van de toekomst.

1. Weet wat het management van je verwacht

Elke organisatie heeft een visie en een strategie. Stel jezelf daarom de vraag: ‘Wat is wel en wat is niet relevant voor mijn organisatie op dit moment en waar willen we naar toe?’ Wat zijn de belangrijkste risico’s die het bereiken van die doelen in weg staan? Wat zijn de belangrijkste drivers voor het succes van de onderneming? Zorg dat je bijdrage aan risicobeheersing en aan het bereiken van doelstellingen zichtbaar is voor de organisatie.

2. Denk buiten de juridische kaders

Een hedendaagse professional beschikt niet alleen over specialistische inhoudelijke kennis, maar kan ook denken en werken buiten de eigen kaders. Voor de bedrijfsjurist van de toekomst betekent dit vooral dat je durft te zoeken naar een oplossing buiten de juridische kaders. Economisch inzicht helpt je betere vragen te stellen aan je interne opdrachtgever, psychologisch inzicht zorgt voor een passende insteek van je advies. En niet te vergeten: pragmatisch denken en handelen: zo heeft opbellen vaak meer effect dan een mail sturen, een 80/20 benadering van je zaken helpt bij overvolle agenda’s: besteedt 80% van je tijd aan 20% van de zaken.

3. Onderzoek welke mogelijkheid IT voor jouw organisatie biedt

Veel organisaties werken al met databases om IT in de juridische werkzaamheden te integreren. Veel minder organisaties gebruiken IT voor de borging van werkprocessen. Door de inzet van elektronische procesmonitoring, is het mogelijk om op een relatief makkelijke manier te controleren of alle stappen zijn doorlopen, alle contracten zijn goedgekeurd, getekend, et cetera. Als aanvulling daarop maakt IT het mogelijk om gebruik te gaan maken van zogeheten contractgenerators.

Van Leeuwen geeft twee voorbeelden van een contractgenerators: WeAgree en het beslissysteem van Berkeley Bridge. WeAgree is een contractgenerator die een volledig contract kan opstellen op basis van antwoorden op de relevante vragen die een businessmanager of afdelingshoofd zelf invoert. Het beslissysteem van Berkeley Bridge levert oplossingen voor veel voorkomende (feitelijk) complexe juridische vraagstukken: met dat systeem kan de beslissing op verantwoorde wijze door niet-juristen worden genomen.

Opleiding Bedrijfsjurist

Bernadette van Leeuwen is hoofddocent bij de 6-daagse verkorte opleiding voor bedrijfsjuristen: ‘van bedrijfsjurist naar business partner’ (start: 20 september 2018 in Rotterdam).

Bezoek de website

Over Mitchel de Jager

Opleidings- en congresmanager Sociaal Domein, Zorg en Legal.

Bekijk ook

‘Bedrijfsjurist: marathonloper wordt sprinter’

Als de wereld verandert, moet het recht mee – en dus ook de bedrijfsjurist. Anton-Pieter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *