5 tips voor uw vergunningsaanvraag

Dit zijn de belangrijkste vergunningen en 5 tips voor uw vergunningsaanvraag

Om een windenergieproject van de grond te krijgen, zijn veel vergunningen en toestemmingen nodig. De volgende twee vergunningen heeft u altijd nodig om voor de SDE-subsidie in aanmerking te komen. Het maakt daarbij niet uit of het om een groot windpark gaat of om een enkele windturbine.

  • Omgevingsvergunning voor ‘bouwen’, ‘milieu’ en de ‘beperkte milieutoets’ (OBM)
  • Watervergunning en/of een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Tip 1: doe een vergunningenscan

De rijksoverheid heeft in het kader van het versnellen en vereenvoudigen van vergunningprocedures ervoor gekozen om aan de omgevingsvergunning, verschillende andere vergunningen ‘aan te haken’. De vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet zijn daarbij de belangrijkste. Maar heeft u wel eens gehoord van een adviesrecht van een buisleidingbeheerder op grond van het bestemmingsplan? Doe daarom altijd eerst een vergunningenscan om te zien welke vergunningen of andere toestemmingen ook nodig kunnen zijn.

Tip 2: hanteer marges

Omdat het uiteindelijk te bouwen type windturbine vaak afhankelijk is van een nu nog onzekere aanbestedingsprocedure, is het voor een ontwikkelende partij van belang om in het vergunningenproces zichzelf niet al te veel vast te leggen op één specifiek type windturbine. Hanteer daarom marges in de vergunningaanvraag: bijvoorbeeld door alleen een minimale en maximale as- en rotortiphoogte te hanteren in de bouwaanvraag.

Tip 3: goed onderzoekmanagement

Een aanvraag vergt vaak veel onderzoek. Natuurlijk moet een sterkteberekening van de windturbinefundering bij de bouwaanvraag worden gevoegd en heeft een ecoloog in het veld gezocht naar vleermuizen. Maar hoe zit het met het archeologisch onderzoek? Is dat wel afgestemd op de bouwaanvraag? En vallen de gehanteerde marges qua afmetingen (zie tip 2) ook binnen de scoop van het geluid- en slagschaduwonderzoek? Allemaal zaken waarom goed onderzoekmanagement onontbeerlijk is!

Tip 4: Goede voorbereiding, blijf in gesprek met het bevoegd gezag

Het in beeld brengen van belangen, belanghebbenden en mogelijke risico’s kan in een vroeg stadium veel onbegrip en verharde standpunten op een later moment voorkomen. Hoewel veel zaken digitaal kunnen worden afgehandeld, is het van essentieel belang om op gezette tijden met het bevoegd gezag in overleg te treden. Zo kunt u de voortgang van het besluitvormingsproces bewaken en wordt u tijdig geïnformeerd mocht er onderweg toch een hobbel genomen moeten worden.

Tip 5: gebruik de SDE-kalender om te plannen

Ieder jaar worden de fasen binnen de SDE bekend gemaakt. Bepaal vooraf in welke fase van de SDE het subsidieverzoek gedaan moet worden. Aan de hand van de SDE-kalender van Rho is dan makkelijk terug te rekenen naar wanneer de aanvraag om omgevingsvergunning uiterlijk moet zijn ingediend. De SDE-kalender is hier te vinden en te downloaden.

Door: Rutger Schonis, Rho Adviseurs voor Leefruimte


Nationaal Windenergie Congres

Rutger Schonis (Rho Adviseurs) verzorgt een presentatie over ‘Vergunningsverlening’ tijdens het Nationaal Windenergie Congres. Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 14% in 2020. De doelstellingen voor zowel wind op land als wind op zee liggen hoog. Tijdens het Nationaal Windenergie Congres gaan we met de beleidsmakers, stakeholders en praktijkexperts in gesprek hoe we deze doelstellingen gaan realiseren.

Meer over het Nationaal Windenergie Congres

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

Stephan Brandligt: “Warmte is nu ook een integraal onderdeel van de energiemix”

Interview met Stephan Brandligt, wethouder Duurzame Ontwikkeling gemeente Delft over de Warmtewet en de toekomst …

2 Reacties

  1. Goed idee om marges in plaats van een bepaald type windturbine mee te nemen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bovendien kunnen nieuwe windturbines uitkomen tijdens het aanvragen, dus ik zou me daar inderdaad niet te veel op vastpinnen. Wat gaat er trouwens veranderen met de nieuwe Omgevingswet voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?

  2. Ik heb ook eerst grondig onderzoek gedaan of ik een omgevingsvergunning nodig had voor een bouwproject. Hiermee heb ik boetes kunnen voorkomen. Ik hoor namelijk regelmatig dat de gemeente hierop streng controleert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *