Datagedreven aanpak van ondermijning

Op 19 september 2018 vond het congres ‘Ondermijning & georganiseerde criminaliteit’ plaats in de Lik in Utrecht. Ondermijningsproblematiek bestaat o.a. uit zorgfraude, drugs, woonfraude, uitbuiting en mensenhandel. Een belangrijk onderwerp dat op het congres naar voren kwam is: ‘Data gedreven aanpak van ondermijning’. Maar hoe werkt zo’n data gedreven aanpak?

Ondermijningsthema’s inzichtelijk maken

Door bronnen en signaleren te combineren worden ondermijningsthema’s inzichtelijk gemaakt. Wanneer deze gegevens namelijk inzichtelijk zijn, kan een gedegen plan van aanpak opgezet worden om de vorm van ondermijning tegen te gaan. De aanpak om te komen tot een prototype van een datagedreven aanpak duurt 5 dagen en ziet er als volgt uit:

  1. Begrijpen: de problematiek en doelstelling definiëren
  2. Divergeren: data verzamelen uit interne en externe databronnen zoals energie, WOZ, lijst met gevonden Hennep locaties, curatele register, KVK, BAG,,etc.
  3. Convergeren: Beslissen wat uitgewerkt gaat worden en de data uit deze bronnen met elkaar verbinden, analyseren en visualiseren
  4. Een data gedreven prototype bouwen in één dag; bijvoorbeeld de look and feel van Funda waarbij de gebruiker zelf kan selecteren wat hij/zij te zien krijgt
  5. Vervolgens wordt het prototype gestest om te kijken of het daadwerkelijk een oplossing biedt voor de problematiek.

Als je bijvoorbeeld de informatie van BAG, WOZ en KVK met elkaar koppelt zie je dat in bepaalde gevallen de bedrijfsgegevens niet overeenkomen. Dit wil niet meteen zeggen dat het desbetreffende bedrijf fraudeert, maar het is wel een signaal om te kijken of brongegevens correct zijn en als dat inderdaad klopt met dat bedrijf contact op te nemen en dit nader te onderzoeken.

Datagedreven prototype

Het datagedreven prototype is nog niet de daadwerkelijke oplossing, maar geeft de gemeente goed overzicht in wat er binnen die gemeente gebeurd en hoe de oplossing zou kunnen werken. Alle data die in het prototype verwerkt wordt, is bestaande informatie van bijvoorbeeld de afdelingen sociaal domein, veiligheid en burgerzaken.

Op basis van het prototype kan bepaald worden of de gemeente dit daadwerkelijk zou willen. Het genoemde voorbeeld van dit prototype was positief ontvangen en wordt op dit moment ontwikkelt met als doel het beschikbaar te stellen voor meerdere gemeentes.

Datascience oplossingen

Shintō Labs richt zich op datascience oplossingen voor de data gedreven overheid. Hiermee willen ze impact maken.

Opleiding data Scientist  Opleiding data voor strategie en Management

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Energie en digitalisering kunnen niet zonder elkaar

Dat Nederland ambitieuze doelstellingen heeft gesteld voor een toekomst met hernieuwbare energie is helder. Om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *