Hoe stuur je aan op regeneratief klimaatbeleid?

Er is een grote rol weggelegd voor regio’s in het behalen van de regionale en internationale klimaatdoelstellingen. Maar hoe weet je nou welke emissies er waar ontstaan en wat de regionale potentie is voor reductie en vastlegging? Hier zijn alvast drie tips voor een regeneratief (klimaat positief) klimaatbeleid.

Tip 1 : Zet klimaat in een breed perspectief
Klimaat gaat over veel meer dan energie alleen. Reductie van uitstoot uit energetische bronnen (gas, kolen, brandstof e.d.) speelt een grote rol in klimaatplannen, maar ook niet-energetische emissies zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan emissies die ontstaan in de landbouw (o.a. methaan uit de veehouderij of koolstofdioxide uit de bodem) en uit de natuur (o.a. uit veengebieden, bossen en grasland). Let op: zie reductie wel los van afvang, om zo compensatie te voorkomen (#twoseperatetargets).

Tip 2: Werk samen met regionale kennispartners voor de juiste data
Regionale data kan inzicht geven in de verschillende emissies, de bijbehorende emissiebronnen en het reductie- en het vastlegging potentieel in de verschillende sectoren binnen een regio. De gangbare databases & monitoring tools bieden vaak inzicht in de energietransitie. Werk samen met kennispartners om ook hier inzicht te krijgen in natuurlijke emissies en de potentie van natuurherstel. Een holistisch beeld van de opgave, bijvoorbeeld d.m.v een nulmeting, geeft een vergelijkbaar inzicht in de potentie van verschillende sectoren en klimaatoplossingen.

Tip 3: Zet in op regeneratieve klimaatoplossingen
Zet in op clusters van klimaatoplossingen die niet alleen CO2 reduceren of opslaan, maar ook het leven van mensen en de dagelijkse leefomgeving verbeteren. De klimaatcrisis is een niet op zichzelf staand probleem. Om effectief klimaat ontwrichting tegen te gaan, moeten we alles veranderen.

Regeneratieve klimaatoplossingen richten zich niet alleen op CO2, maar zijn natuurinclusief (verbeteren bijvoorbeeld ook de biodiversiteit), sociaal en hebben een verdienmodel. Regeneratief beleid verbindt sectoren met elkaar en gaat over integraal werken. Op die manier kun je binnen jouw regio, met alle betrokken actoren, naar een klimaatpositieve (regeneratieve) toekomst toe werken.

Congres Data & Klimaat
Op 17 november 2022 organiseren Euroforum en de Provincie Limburg het Data & Klimaat congres 2022. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk en provincie Limburg. Samen doen zij een oproep aan overheden, bedrijfsleven, NGOs, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven: bundel je krachten en kennis! 

17 november 2022 – vd Valk Oranjerie Roermond – Programma en tickets vind je op www.dataklimaat.nl

Over redactie

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *