6 redenen waarom de energietransitie gaat slagen

Natuurlijk is het noodzakelijk dat iedereen nu toch echt de verantwoordelijkheid neemt om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Maar is het dan alleen maar kommer en kwel? Wij zien in ieder geval 6 redenen die ons vertrouwen geven:

1. De doelstellingen uit het Energieakkoord zijn binnen bereik

Twee hoofddoelen uit het Energieakkoord liggen ruimschoots op schema. In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de start van het Energieakkoord in 2013 meer dan verdrievoudigd zijn tot 17,3%. Dit is ruim boven de doelstelling van 16%. Ook het jaarlijkse energiebesparingstempo ligt hoger dan het doel wat gesteld is.
Om ook de doelen voor 2020 binnen bereik te brengen heeft het kabinet de uitvoeringsagenda 2018 samengesteld. Door de maatregelen uit deze agenda zullen ook de doelen van 14% hernieuwbare energie in 2020, 100 PJ energiebesparing en het aantal extra banen van 90.000 behaald worden.

2. Energiecoöperaties groeien explosief

Energiecoöperaties werken aan een duurzame energievoorziening, een leefbare omgeving, een sterke gemeenschap en economie. Ze zijn betrokken bij energieloketten, energiebesparingsacties, Buurkrachtwijken, maken eerste plannen voor aardgasloze wijken en wijken van de toekomst. Betrokkenheid van en draagvlak onder burgers is van cruciaal belang voor de energietransitie en deze coöperaties vervullen daarbij een belangrijke rol.
In 2010 waren 24 energiecoöperaties actief. Vandaag de dag zijn dat er maar liefst 392. Alle projecten bij elkaar leveren voldoende energie voor 85.000 huishoudens

3. Duurzame energie is concurrerend met fossiele energie

Nu al zijn de prijzen voor wind- en zonne-energie zo laag dat ze het afgelopen jaar hebben kunnen concurreren met fossiele energie. Sinds 2010 zijn de kosten enorm gedaald en de verwachting is dat rond 2020 duurzame energie consistent goedkoper zal zijn dan fossiele energie. Kostenbesparingen worden bereikt naar aanleiding van slimme inkoop, meer ervaren middelgrote tot grote projectontwikkelaars en voortdurende technologische vooruitgang.

4. Duurzaamheid creëert duizenden banen

Het aantal banen in de sectoren duurzame energie, mobiliteit en de bouw groeit nu al vele malen sneller dan in de rest van de economie. En gezien de opgaven die er liggen, zal dit aantal alleen maar toenemen. Het is dus niet zozeer de vraag of er banen gecreëerd worden, maar eerder hoe we het tekort op gaan vullen.

5. Voertuigen op fossiele brandstoffen zijn aan het verdwijnen

Nog steeds rijden de meeste voertuigen vandaag de dag op fossiele brandstof. Echter, grote autofabrikanten geven aan dat zij zich op korte termijn meer en meer gaan richten op de productie van elektrische en hybride auto’s. In Nederland groeit het aantal elektrische auto’s zo snel dat een tekort aan laadpalen dreigt te ontstaan.

6. Onze kinderen groeien op met duurzaamheid

Waar in het verleden op school werd verteld dat het gas wat we in Nederland hebben oneindig is, kennen onze kinderen alleen een energievoorziening die steeds duurzamer wordt. Zij zien de noodzaak van klimaatverandering en kijken verbaasd naar de discussies die gevoerd worden. Niet gehinderd door enige ballast van “hoe het ooit was”, staan zij open voor alle acties die de energietransitie en klimaatverandering met zich meebrengen.

Nationale Conferentie Energietransitie in de praktijk

De energietransitie is een opgave voor ons allemaal. Overheden, bedrijven, energiecoöperaties en andere collectieven, woningcorporaties en particuliere woningbeheerders, iedereen heeft een opgave om te verduurzamen die uitgevoerd moet worden. Maar, hoe pak je dat aan? Waar begin je? Wat is er mogelijk? Hoe werk je samen? En hoe financier je een en ander?

Download de brochure (PDF)

Over redactie

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *