Hoofdlijnenakkoord: energieopslag maakt energieonafhankelijkheid mogelijk

Bron: Energy Storage Nederland

In de nacht van woensdag 15 mei zijn de PVV, VVD, NSC en BBB tot een akkoord gekomen voor de regeerperiode tot en met 2028. Het ‘akkoord op hoofdlijnen’ zet onder meer in op een betaalbaar en onafhankelijk energiesysteem. Energy Storage NL ziet vooral kansen, maar ook uitdagingen in het vandaag verschenen akkoord.

Coalitie zet in op energieonafhankelijkheid en betaalbaarheid

Het hoofdlijnenakkoord presenteert een aantal beleidsmaatregelen voor de Nederlandse energietransitie. Daarbij wordt ingezet op betaalbaarheid, energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie. De coalitie wil dit onder andere bereiken door langetermijncontracten af te sluiten voor gas en de gaswinning op de Noordzee op te schalen. Windmolens worden zoveel mogelijk op zee geplaatst.

De coalitie wil het grootste deel van de middelen uit het Klimaatfonds voortzetten. Er wordt echter bezuinigd op geplande uitgaven voor de ontwikkeling van batterijen en waterstof. De verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid. Verder zijn er plannen om twee extra kerncentrales te bouwen en worden de maatwerkafspraken met de industrie voortgezet. Ook wordt de salderingsregeling in 2027 volledig gestopt, dit laatste maakt het investeren in thuisbatterijen en decentrale warmteopslag interessanter.

Aanpak netcongestie

Het nieuwe kabinet zal door moeten gaan met het oplossen van netcongestie. In het hoofdlijnenakkoord worden nog weinig concrete maatregelen aangekondigd. Er wordt gesteld dat bedrijven geholpen moeten worden met netcongestieproblemen en er wordt verwezen naar het belang van prioritering bij het behandelen van aansluitverzoeken op het elektriciteitsnet.

Gericht beleid energieopslag cruciaal

Energy Storage NL is blij dat er in het hoofdlijnenakkoord aandacht wordt besteed aan het voortzetten van energietransitie en het bevorderen van de energie-onafhankelijkheid en de leveringszekerheid. Mede gezien het recente advies van Tennet dat batterijen een belangrijke spelen in het bewaken van de leveringszekerheid na 2030, is volgens de brancheorganisatie extra maatregelen voor de stimulering van opslag noodzakelijk.

Daarnaast is het goed dat het Klimaatfonds wordt doorgezet om de duurzame economie verder vorm te geven. Wel vindt de brancheorganisatie het een gemis dat vanuit het Klimaatfonds bespaard gaat worden op doorontwikkeling van onder meer batterijen. Vooral de ontwikkeling van nieuwe generatie batterijen is van cruciaal belang voor de energietransitie en biedt kansen voor een sterke Nederlandse maakindustrie en vermindert de afhankelijkheid van kritische grondstoffen. Het stopzetten van het Groeifonds zet deze doorontwikkeling verder onder druk.

Energy Storage NL roept het nieuwe kabinet verder op om bij de verdere uitwerking van deze energietransitie duidelijke keuzes te maken richting integrale energiesystemen en daarbij het cruciale belang van energieopslag en conversie mee te nemen. Hierbij is gericht beleid noodzakelijk voor de versnelling van energieopslag op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Energieopslag in elektriciteit, warmte en moleculen zal namelijk een sleutelrol moeten spelen in het realiseren van een stabiel, betaalbaar en onafhankelijk energiesysteem. Zo biedt energieopslag kansen om meer duurzame energie van eigen bodem te gebruiken waardoor we minder afhankelijk worden van import. Daarnaast kan opslag piekbelastingen opvangen en daarbij de efficiëntie van het net verbeteren, wat leidt tot een goedkopere energierekening voor huishoudens en bedrijven. Ook helpt energieopslag de woningbouwopgave te versnellen. Energy Storage NL kijkt uit naar de samenwerking met het nieuwe kabinet om deze kansen te verzilveren.

Lees hier het volledige akkoord en de budgettaire bijlage: https://www.kabinetsformatie2023.nl/kabinetsformaties/kabinetsformatie-2023/documenten


Energieopslag speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De noodzaak om ons energiesysteem flexibeler te maken is hoog en samenwerking tussen markt, overheden en kennisinstellingen is essentieel. Op 12 december vindt de 2e editie van het Energieopslag Event plaats. Kom samen om kennis te delen, nieuwe samenwerkingspartners te ontmoeten en bij te praten met collega’s. Mis deze kans niet om bij te dragen aan een stabiele en duurzame energievoorziening!

Het Energieopslag event is dé ontmoetingsplaats voor alle stakeholders in de energieopslagsector. Zien wij jou ook op 12 december?

Over Madelien

Bekijk ook

Stijgende kosten voor uitvoering van het klimaat- en energiebeleid

“De ambities rondom het energiebeleid zijn groot en er moeten in relatief korte tijd grote …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *