Harrij Schmeitz: ‘de ontwikkeling in Agro&Food is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technology gaat’.


De Nederlandse Agro en Food sector staat internationaal in hoog aanzien. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden en vooral, welke oplossingen Nederland te bieden heeft. Om deze vooraanstaande positie in de wereld te behouden en te versterken, is samenwerking in de keten cruciaal. Reden om, voorafgaand aan de Agro Food en Technology Week die van 1 t/m 4 december plaatsvindt,
Harrij Schmeitz (Directeur Fresh Informationmanagement Center BV en Innovatiemakelaar ICT in AGF, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen) te vragen naar zijn visie op de Agro Food en Technology sector.

Hoe heeft de Agro Food en Technology sector zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld? En welke rol speelt de tuinbouw hierin?

De ontwikkeling in Agro&Food in de breedte is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technology gaat. Van een traditioneel ambachtelijke industrie is het een proces(matige) industrie geworden. Dit geldt met name voor verwerken, verpakken en processen. Maar ook het primaire bedrijf, de boer of tuinder, heeft deze ontwikkeling doorgemaakt. Volledige automatische voedersystemen, melkrobots en compleet geïntegreerde teeltsystemen met robots etc. zijn standaard voor het hightech boerenbedrijf. Steeds meer wordt technology primair ontwikkeld voor andere markten, ingezet in Agro&Food en Tuinbouw. Denk aan Healthcare MRI scan technology voor sorteerders, Automated Guided Verhicles (AGV) uit de automobielindustrie in de kas, Grote portaalrobots voor het klaarmaken en distribueren van Groenten en Fruit inclusief volledig geautomatiseerde warehousen.
Zie ook de film: ‘View on the Fresh Supply Chain (Floriade 2012)

In de wereld om de tuinbouw heen is er sprake van de 4e Industriële revolutie. Wat betekent dat voor de tuinbouwsector, en hoe ziet ‘Tuinbouw 4.0 er uit?

Tuinbouw 4.0 is voor de Tuinbouw niet anders als voor de andere industrieën. Echter er komt een complexiteit vergrotende factor bij: het primaire bedrijf; de boer of tuinder. Immers hoe laat je productie bij de teler flexibel aansluiten op de markt, hoe ga je om met de directe interactie tussen teelt en de keten met een product dat direct vanaf het veld geleverd wordt aan de consument?

Tuinbouw 4.0 zou je dan ook als volgt kunnen definiëren:
Horticulture 4.0 is an horticulture industry that has a high degree of flexibility in production, in terms of product needs (specifications, quality, taste, experience), volume (what is needed), timing (when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine)tune to customer needs and make use of the entire supply chain for value creation. It is enabled by a network-centric approach, making use of the value of information, driven by ICT and the latest available proven growing, manufacturing and logistic techniques.

De vraag hierbij is: Hoe ziet Klant 4.0 eruit? En keten 4.0, en teelt 4.0 etc.
Zie ook mijn BLOG: Horticulture 4.0 (met voorbeelden van hoe de Google Glass geïntegreerd in Tuinbouw 4.0 ingezet kan worden), of volg de ontwikkeling op Tuinbouw 4.0 Anders.

In 2014 is het initiatief Smart Industry gelanceerd. Wat houdt dit in en wat heeft dit voor invloed op de Agro Food sector?

In principe is dit een doorontwikkeling van het denken van geïntegreerde processen, internet of things en aspecten van lean-manufacturing waarbij duurzaamheid en foodsafety hoofdrol spelen. Een volledig geïntegreerde industrie wat voor tuinbouw betekent een volledig geïntegreerde keten waarbij informatiemanagement en informatiedeling key-succes-factor zijn voor de keten/ondernemer. In principe is informatie een integraal onderdeel van je product/dienst geworden.

Ketensamenwerking: waarom is dit van cruciaal belang, en hoe zorgen we dat deze verder wordt verbeterd?

Ketensamenwerking is inderdaad cruciaal voor een verdere optimalisatie van de keten. Deze samenwerking is mijns inzien niet op te lossen door het middels overname steeds verder verticaal integreren in de keten door bedrijven vanuit het eind van de keten (schoenmaker blijf bij je leest) maar door een virtuele ketenintegratie. Informatie, snel, transparant en eenduidig met elkaar delen zorgt ervoor dat alle schakels efficiënt en effectief kunnen samenwerken en blijven uitblinken in hun eigen ding. By the way; dat is dus niet een (ketenmarkt) informatiesysteem!! Maar een manier om snel en efficiënt informatie uit te wisselen.

Zou een thema als ‘intelligente chips’ in jouw ogen een middel zijn om de keten te verbinden?

Intelligente chips zijn eigenlijk al jaren aan de markt. Ze bieden gegarandeerd kansen. Maar stop je ze in een partij sla, dan blijkt niet het feit dat je meet leidt tot minder waste in de keten, maar het feit dat er gemeten worden. Als volgende schakel in de keten heb je immers geen enkele kans een “slecht product” te verhalen bij je leverancier. Die vraagt dan naar de chip en vervolgens blijkt dat op een distributiecentrum die pallet in de zon heeft gestaan of zo. Dit betekent dat het personeel in het DC heel scherp wordt om dit niet te laten gebeuren. Voor de consument geloof ik meer in intelligente labels opgebouwd door slimme drukinkt. Er zijn al voorbeelden van barcodes die oplossen indien het product boven een bepaalde temperatuur komt. Scannen aan de kassa kan dan niet meer. Goedkoop, milieuvriendelijk en effectief.

Kun je iets uitleggen over de ervaring die jullie op dit gebied hebben?

De ervaringen met chips leren dat deze te duur zijn voor wegwerpverpakkingen. Wel zijn er voorbeelden van chips in veilingkarren, ompotten in potplantenkwekerijen (elke plant uniek gelabeld), of in returnable transport items (kratten). Hierbij hebben we het probleem dat RFID en water niet echt goed samen gaat. Onze producten zijn veel water en dus dat werkt niet.

Waar zie je concrete innovatiekansen op dit gebied?

Ik zie kansen voor innovaties waar, aansluitend bij Tuinbouw 4.0, combinaties gemaakt worden van diverse technologieën gebaseerd op gebruik van informatiestandaarden. Bovenstaand voorbeeld kun je scannen, fotograferen en uitlezen met een zender. Alle acties geven hetzelfde kratnummer (GRAI) terug. Hierbij is standaardisatie van informatie een must. Dit leidt dan tot kansen voor verbetering, en andere processen in Tuinbouw 4.0. Kortom: intelligente chips zijn onderdeel van de totale verandering nodig in de keten.

Hoe bruikbaar zijn de gegevens voor het traceren van voedsel tot de bron? En hoe kunnen we die gegevens toegankelijk maken voor het publiek?

Het is goed mogelijk traceerbaarheid tot de bron in te richten als we dit als keten geheel samen oppakken. Ook is het vrij simpel gegevens toegankelijk te maken voor de consument. Zie onze experimenten met Veggipedia waar we vanuit de barcode terug gaan naar de teler.
Meer over Veggiepedia zie de website van Frug I Com: www.facebility.nl

Hoe kan Nederland zich internationaal verder profileren met Agro Food en Technology, en welke rol speelt tuinbouw hierin?

Nederland is internationaal marktleider als het om technologie gaat in food. En helemaal in tuinbouw. Er is geen internationale beurs waar ik afgelopen jaren ben geweest over heel de wereld of het zijn Nederlandse hightech, met name MKB, ondernemers die de toon zetten voor innovatie. Vraag is wel of deze bedrijven niet te klein zijn voor internationale marktbewerking en te vaak ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden op de verre markten.

Kan innovatie hier een rol in spelen volgens jou?

Dat is geen vraag voor mij, maar noodzaak. Hierbij moeten we vooral kijken naar hoe kunnen we technologieën die ontwikkeld worden voor andere toepassing markten slim inzetten voor tuinbouw.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de sector de komende jaren?

Water, Water, Water, … Het klinkt vreemd maar ik denk dat waterverbruik in de wereld het nieuwe “olie / energie” vraagstuk wordt. De rest lossen we wel op. Technology is dan ook bitter noodzakelijk om te komen tot een duurzame keten waar we de mensen kunnen voeden (ipv vullen by the way). Dat is dus geen vraag voor mij. Maar noodzaak. Essentieel hierbij is het informatiemanagement in de keten en de daar bij behorende noodzakelijke standaardisatie. Internet of things doet niks als je elkaar niet verstaat.

De Agro Food en Technology Week is voor mij belangrijk omdat:

Technology staat niet op zich. Met name tuinbouw, maar ook de veehouders en akkerbouwers, worden gezien als jaren achterlopende ondernemers. De wereld heeft geen idee hoe hightech onze wereld is. Daar kunnen veel “zogenaamde hightech” omgevingen nog veel van leren. Voorbeeld: de pindakaas fabrieken vinden zich hightech, immers in 20 dagen leveren ze een potje pindakaas bij de supermarkt. De gesneden groentenbedrijven leveren binnen twee uur na order………. En bewaren is geen optie.


Agro Food en Technology Week | 1 – 4 december 2014

Het FME Cluster Agro en Food organiseert samen met Wageningen UR en TNO de Agro Food en Technology Week. Van 1 tot en met 4 december 2014 staat dit vierdaagse evenement in het teken van kennis, keten en innovatie. De week bestaat uit lezingen, masterclasses, elevator pitches, rondetafelsessies, congressen en de Agro Food en Technology Award.
Kijk voor meer informatie op www.agrofoodtechnology.nl.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *