Barbara Klomp: “de leverancier maakt zich weinig zorgen om het slechte imago dat warmte heeft.”

Voorafgaand aan het Nationaal Warmte Congres wat dit jaar plaatsvindt op 26 november, interviewden wij Barbara Klomp, beleidsmedewerker Energiebesparing van de Nederlandse Woonbond. We hebben haar een aantal stellingen voorgelegd, over onder meer de energiemix en het centraal stellen van de klant. Daarnaast vroegen we haar naar de functie van warmte in de nabije toekomst en welke warmtekansen er in de bestaande bouw liggen.

Stelling 1: Warmte is een onmisbare schakel in de energiemix

In de toekomst zijn gebieden energieneutraal. In sommige woonwijken kunnen de woningen of gebouwen geheel zelfvoorzienend worden. In wijken met veel gestapelde bouw kan dat lastig zijn. Er is dan nog een (lokale) energievoorziening nodig. Lokale warmte is met de huidige stand der techniek nog nodig om gebouwen te verwarmen die bijvoorbeeld niet all electric kunnen worden met eigen zonnepanelen. In sommige gebieden zijn restwarmtebronnen aanwezig die gebruikt kunnen worden.

Stelling 2: We vergeten nog te vaak de klant centraal te stellen

In veel gevallen betalen consumenten een hoge prijs voor een aansluiting op een warmtenet. Ze kunnen niet overstappen naar een andere leverancier, de kosten zijn vaak hoger dan bij alternatieve bronnen/oplossingen, woningen worden minder geïsoleerd en bij problemen is vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is. In het geval van de huurder: de verhuurder, eigenaar van de installatie, bedrijf dat de kosten verdeelt? Het is duidelijk dat door de monopoliepositie van de leverancier men zich weinig zorgen maakt om het slechte imago dat warmte heeft. Er zijn tot nu toe maar weinig initiatieven die een aantrekkelijk aanbod voor de klant als startpunt hanteren. De Woonbond heeft een meldpunt warmtewet waar veel klachten van huurders binnenkomen. Men ervaart het als duur, er zijn technische problemen met WKO en de communicatie is niet klantvriendelijk.

Wat is de functie van warmte in de nabije toekomst, maar ook verder naar 2050 toe?

Warmte zal een rol blijven spelen voor gebouwverwarming, grote netten zullen maar op enkele plekken de beste optie zijn. Kleine (verbonden) netten met lokale warmte zullen met name in de gestapelde bouw nodig zijn. Naar 2050 toe moeten warmtenetten volledig duurzaam zijn, want restwarmte van fossiele industrie of elektriciteitscentrales is niet klimaatneutraal. In de toekomst zal er op nieuwe netten keuzevrijheid moeten zijn van welke (duurzame) bron je de warmte afneemt. Ook is het mogelijk je contract op te zeggen.

Welke warmte-kansen liggen er in de bestaande bouw?

Gebieden met veel hoogbouw kunnen alleen energieneutraal worden met een (lokaal) warmtenet. Er is een kans om bewoners een aanbod te doen dat gunstiger is dan hun huidige energievoorziening qua prijs en dat energiebesparing stimuleert. Dat betekent dat de vaste kosten niet (te) hoog mogen zijn. Voor huurders kan het gunstiger zijn dat hun verhuurder of de gemeente een voorziening aan legt. Woningcorporaties en gemeenten hebben geen winstoogmerk en dit kan de prijs van de warmte ten goede komen. Leveranciers kunnen zich onderscheiden door inzichtelijk te maken hoe duurzaam de warmtebron is.

Nationaal Warmte Congres – 26 november – Utrecht

De warmtesector is in beweging! Hoe maakt u uw project tot een succes? En hoe gaat u om met de uitdagingen die dit met zich meebrengt? Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan! Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Bekijk de website!

Over Barbara Klomp

Beleidsmedewerker Energiebesparing van de Nederlandse Woonbond.

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

èèn Reactie

  1. Het imago van de stadsverwarming is zo slecht, omdat ze voor de consument veel te duur is. Het is geen communicatieprobleem, maar een financieel probleem van de klanten. Ik ben klant bij Ennatuurlijk en betaal al 544 Euro vaste kosten (er zijn bij Ennatuurlijk nog extra kosten buiten de warmtewet), met verbruik rond betaal ik 300 euro te veel. Dat is gewoon niet te doen, voor mij is zelf verwarmen met stroom goedkoper.

    Als gevolg zijn er in nagenoeg elke wijk met stadsverwarming rechtszaken.

    Het is onbegrijpelijk, hoe er nog meer warmtenetten kunnen komen, als de bestaande klanten er enorme hekel aan hebben.

    Als klanten nu beginnen op te zeggen, valt de businesscase van de warmte gewoon om, en de netten zijn waardlos oudroest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *