De inwerkingtreding van de Warmtewet

Het Nationaal Warmte Congres is al 5 jaar hét nationale platform voor de warmtesector. Jaarlijks zijn er ruim 100 bezoekers vertegenwoordigd van o.a. het rijk, provincies, gemeenten, warmte(distributie)bedrijven, energiebedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, afvalverwerkers, netbeheerders, technologiebedrijven, financiële instellingen, bouwbedrijven en adviesbureaus. Voorafgaand aan het congres hebben we 2 warmte-experts gevraagd naar hun visie op de warmtesector en hoe de toekomst van de sector eruit gaat zien.


Marinka Israëls, Nauta Dutilh

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de warmtewet voor de warmtesector?

De inwerkingtreding van de Warmtewet heeft gevolgen voor álle leveranciers van warmte. Hieronder vallen ook de verhuurders, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren (VVE’s) die warmte (door)leveren op gebouw- of blokniveau. Ook deze partijen zijn derhalve warmteleverancier en daarmee moeten zij voldoen aan de verplichtingen uit de Warmtewet. Dat betekent onder meer afrekening van warmte per gigajoule en het zoveel mogelijk plaatsen van individuele meters. De Warmtewet heeft ook gevolgen voor de afrekening van warmte via de servicekosten.

Nieuw is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht zal gaan houden op de warmtesector. Interessant is daarbij vooral de vraag hoe de ACM het redelijk rendement, waaraan zal worden getoetst of het rendement van een leverancier onredelijk hoog is, zal gaan vaststellen.

Wat is de impact op bestaande contracten?

Vooral contracten waarbij de kosten van warmtelevering als servicekosten in rekening worden gebracht, zullen moeten worden herzien. Daarbij is voor verhuurders, woningcorporaties en VVE’s die warmte doorleveren, van belang dat zij niet meer dan de maximumprijs aan hun warmteleverancier betalen, omdat zij ook niet meer dan de maximumprijs aan hun afnemers in rekening mogen brengen.

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector?

De focus zal steeds meer gaan liggen op energiebesparing en verduurzaming van energie. Ook warmte zal meer verduurzamen door het gebruik van industriële restwarmte, warmte/koude opslag en geothermie. De Richtlijn Energie-efficiëntie (EED) en de implementatie daarvan zal hierin een belangrijke rol spelen. Er zal meer worden ingezet op lokale en regionale warmte/koude infrastructuur, waarbij gebruik zal worden gemaakt van verschillende technologieën en meerdere leveranciers. Zoals ook in het Energieakkoord is aangegeven, zullen gebiedswarmteplannen worden gemaakt om het aanbod van en de vraag naar warmte in de ruimte beter te positioneren. Wellicht zal een experimenteerregeling voor warmtecoöperaties in de Warmtewet kunnen worden opgenomen.


Jan Rooijakkers, Twence

Cascadering van stoom en warmte, hoe werkt dat en hoe kan het een besparing opleveren?

We hebben deze term uit de recycling overgenomen; eigenlijk willen we zeggen dat je steeds zoveel mogelijk eruit moet halen. Hoe hoogwaardiger, hoe beter.

Dus in de volgorde van: elektriciteit, stoom voor industrie, warmte voor verwarming.

Anderzijds, als je er echt “alles uit wilt persen om elektriciteit te maken”, houd je alleen warmte over die net te laag is van temperatuur (kwaliteit) om goed te benutten.

Het is dus afwegen en optimaliseren, mede afhankelijk van de prijzen voor energie (gas/olie, elektriciteit).

Als je bij voorbeeld kijkt naar de Stoomlevering van Twence aan Akzo, dan krijgen we in de condensaatleiding nog water van ca. 120 gr. C retour.

Dit kan bij voorbeeld gebruikt worden om (middels warmtewisselaar) energie te leveren aan de stadsverwarming in Hengelo.

Momenteel gaat dit water retour naar Twence en kunnen we dit gebruiken als input voor de warmtelevering aan het warmtenet van Essent in Enschede of als voeding voor ons eigen ketelwater, om weer opnieuw stoom te maken.

Wat zijn de belangrijkste lessen uit de samenwerking tussen Essent en Akzo?

1. Lange termijn denken ! Een dergelijke overeenkomst waarop aanzienlijke investeringen worden gedaan dient echt gebaseerd te zijn op een tijdshorizon van 15-20 jaar.

2. Met de mensen die de zaken moeten doen (breed samengesteld; techniek, commercieel) brainstormen over scenario’s (ontwikkeling van gas/olie/elektriciteitsprijzen; wet- en regelgeving, diverse risico factoren). Deze uitwerken in hun effecten en gebruiken bij het opzetten van punten voor een overeenkomst. Deze moet gebaseerd zijn op “geven en nemen”.

3. Tijdens het proces dient het management niveau regelmatig betrokken te zijn resp. deel uit te maken van het proces. Een globale opzet van een contract neerzetten. Vanaf het moment van een MOU kan dit hele proces wel een jaar duren. Neem de tijd daarvoor !

4. Daarna pas juristen inschakelen en die een beperkte tijd geven om een (juridisch) contract vorm te geven, zonder geweld te doen aan de eerdere (management)afspraken.

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector?

– Het is een handicap dat Nederland een echt “aardgasland” is, met een perfecte infrastructuur. Iedereen vindt het normaal om een aardgasgestookte ketel te hebben voor de verwarming, terwijl dit energie technisch en milieutechnisch meestal niet het optimale is.
– Ook heeft de overheid steeds in alle infrastructuur geïnvesteerd, maar wil dat (nog) niet doen voor warmtenetten. Aangezien de terugverdientijd meestal lang is, is dit voor commerciële partijen een belemmering.
– Anderzijds is een betere inzet van warmte (inclusief warmtenetten) nodig om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te realiseren én zijn warmtenetten echt “smart”; je kunt ze voeden met warmte uit allerlei, ook duurzame bronnen.

Gematigd positief dus!


Nationaal WarmtecongresNationaal Warmte Congres

Bovenstaande warmte-experts verzorgen tijdens Het Nationaal Warmte Congres een sprekersbijdrage. Het Nationaal Warmte Congres is al 5 jaar hét nationale platform voor de warmtesector. Ook dit jaar staat het programma in het teken van actualiteiten, zoals de invulling van de warmtewet, rol van warmte in de energieneutrale nieuwbouw.
Jaarlijks zijn er ruim 100 bezoekers vertegenwoordigd van o.a. het rijk, provincies, gemeenten, warmte(distributie)bedrijven, energiebedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, afvalverwerkers, netbeheerders, technologiebedrijven, financiële instellingen, bouwbedrijven en adviesbureaus.

Meer informatieover het 2-daagse programma, alle sprekers en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website van het Nationaal Warmtecongres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *