“Delen van data, welke definitie dan ook, is cruciaal”

In aanloop naar de opleiding Smart en Sustainable City en de opleiding Toepassingen van Open Data interviewden wij Ad Steenbakkers, DATA-AQUILAE, Projectmanager Open Data gemeente Eindhoven. Wat is volgens hem een Smart en Sustainable City, waar liggen de verschillen of juist overeenkomsten in deze begrippen? En in welke mate speelt data een belangrijke rol in dit geheel?

“In alle ontwikkelingen staan DATA centraal. Delen van data, welke definitie dan ook, is cruciaal.Combineren van deze gegevens met andere datasets betekent een verrijking en levert vaak verrassende resultaten op”


Wat is in uw ogen een Smart en Sustainable City?

Dit zijn twee aparte begrippen die elkaar aanvullen. Een Smart City is in mijn ogen een samenleving die beschikbare techniek optimaal benut met de inwoners en bezoekers van die stad. Tegelijkertijd is het een stad die ook slim mensen met elkaar verbindt om samen een leefbare omgeving te creëren. Centrale begrippen hierbij zijn geluk, gezondheid en een optimaal sociaal klimaat. Als u dit zo leest staat dat los van techniek. In principe klopt dat, maar slimme techniek en toepassingen daarvan zijn bijdetijdse hulpmiddelen. Van deze hulpmiddelen moet u wel kennis hebben. Hoe u ze zo slim mogelijk ten diensten van genoemde doelen stelt is een vak apart. Tegelijkertijd wordt vaak de Sustainable City vermeld. In het kort een stad die zo veel mogelijk zelf voorziet in benodigde bronnen. Een stad met zo min mogelijk vervuiling, die energiezuinig(CO2-neutraal) is. Met andere woorden ’the smallest ecological footprint’, staat hierbij centraal.

Welke stad is volgens u dé Smart City van de wereld, en waarom?

In mijn ogen is er nog geen Smart City van de wereld. Diverse steden hebben in hun ontwikkelingen een (lichte) voorsprong op andere steden. Santander is ver in het ontwikkelen van toepassingen op sensoren in de stad. De regio Eindhoven heeft enkele jaren geleden het predicaat “Slimste Regio” gewonnen om hun unieke aanpak in samenbrengen van mensen, bedrijven en overheden. Helsinki heeft hun opendata sterk ontwikkeld. Dé Smart City van de wereld heeft als kenmerk dat men doorheeft dat je van elkaar moet willen leren. Dat je ontwikkelen niet alleen maar samen doet. Vandaar dat Europa deze ontwikkelingen vooral (financieel) ondersteunt als er wordt samengewerkt in Europees verband.

Big Data, Small Data, Open Data: wat kunnen (of moeten) gemeenten hiermee doen?

In al deze ontwikkelingen staan DATA centraal. Delen van data, welke definitie dan ook, is cruciaal. Overheden beschikken altijd al over veel en vooral gestructureerde data, vaak aangeduid als “open data”. De ontsluiting hiervan zal naar verwachting veel bedrijvigheid opleveren. Combineren van deze gegevens met andere datasets betekent een verrijking en levert vaak verrassende resultaten op. Big Data kenmerken zich vooral doordat het veel is maar tegelijkertijd ook ongestructureerd mag worden aangeleverd. Honderden tools maken het tegenwoordig mogelijk om uit deze data slimme kleinere sets te maken. Tevens ontstaan er nieuwe inzichten die weer leiden tot nieuwe aanpak.

Bewonersparticipatie is vaak een struikelblok voor gemeenten. Wat zijn uw 3 tips?

Iedereen die aan een Smart City gaat werken moet zich realiseren dat je dat doet voor bewoners en bezoekers van de stad. Zij bepalen alleen het succes. Zij dienen dus ook te worden betrokken bij de ontwikkelingen. Dat kan o.a. door ze te betrekkende aanpak van de problemen van alledag en daarbij de verbinding te leggen met de ‘specialisten’. Voorkom eliteclubjes die in achterkamertjes de nieuwe samenleving bedenken. Zorg voor voldoende draagkracht bij alle samenwerkende partijen. Leer deze partijen ook wat echt samenwerken betekent. Dus 3 tips voor u: A betrek inwoners en bezoekers bij de aanpak van bestaande problemen, B bedenk niet te veel in achterkamertjes, C Leer samenwerken.

Als we u in 2020 opnieuw tegenkomen, wat is er dan veranderd in de wereld van Smart Cities?

In 2020 zal het begrip Smart Cities misschien niet meer bestaan. Het is dan normaal dat iedereen weet wat samenwerken betekent, ego’s zijn kleiner en techniek is makkelijker in te zetten.


Opleiding Smart en Sustainable City

Tijdens de opleiding gaat Ad Steenbakkers verder in op data als fundament van een Smart en Sustainable City. Tevens gaat deze opleidingin op de context van slimme én (economisch) duurzame gebieden en wat daar allemaal bij komt kijken. Praktische voorbeelden en tools, steeds in relatie tot het waarom en hoe van het inzetten van eigentijdse technologie om de gewenste woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

Bekijk het programma


Opleiding Toepassingen van Open DataOpleiding Toepassingen van Open Data

Tevens is Ad Steenbakkers docent van de opleiding Toepassingen van Open Data. Hier gaat hij o.a. in op het belang van bewust omgaan met data in uw organisatie. Wat moet er in uw organisatie veranderen voor een succesvolle aanpak?

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *