RCR-projecten zijn complex in alle opzichten

Auteur: Ventolines

De Nederlandse ambitie om 6000 MW windenergie op land te realiseren in 2020 zal gedeeltelijk worden ingevuld met projecten van 100 MW en meer. In de Structuurvisie Wind op land van het rijk zijn in overleg met de provincies elf gebieden aangewezen voor zulke grootschalige projecten, die gecoördineerd worden door de minister van Economische Zaken.

Windprojecten boven 100 MW waren tot voor kort het domein voor offshore en werden door energiebedrijven zelf gefinancierd. Inmiddels zijn de eerste grootschalige windprojecten op land met projectfinanciering in aanbouw. Met de realisatie van deze projecten, die onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen, wordt het vak van ontwikkelaar van windenergieprojecten op een hoger plan getild. RCR-projecten zijn complex in alle opzichten.

Procedureel

Grote projecten trekken meer aandacht en mobiliseren ook een groter verzet. Hoewel de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het inpassingplan en de vergunningen coördineert, is het vanzelfsprekend dat het Rijk dit in harmonie met de lagere overheden tot stand probeert te brengen. De ontwikkelaar krijgt behalve met de directe omgeving ook te maken met de landelijke politiek en landelijke organisaties. Dat stelt extra hoge eisen aan de onderbouwing, stakeholdermanagement en communicatie. De kosten van deze laatste inspanningen kunnen de kosten van de MER overstijgen.

Techniek en contracten

Windprojecten van meer dan 100 MW worden over het algemeen binnen één jaar gebouwd. Dit betekent dat er in korte tijd heel veel activiteiten op gang komen met de daarbij behorende kasstromen. Alle denkbare risico’s dienen vooraf geïdentificeerd en gemitigeerd te worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de benodigde investeringen door Tennet, die klaar moeten zijn alvorens het park in gebruik kan worden genomen. Dit intensieve proces vereist extra veel specialistische kennis op civiel, elektrisch en contrateringsgebied dan kleinschaliger projecten.

Financieel

De ontwikkelingskosten (waaronder ook legeskosten) zijn aanzienlijk. De investeringen tot aan financial close zijn zeer risicovol, bedragen al snel 5 tot 10 miljoen euro en projecteigenaren dienen deze kosten zelf te dragen. Lichtvaardigheid of verkeerde zuinigheid in het ontwikkelingsproces kan een project ernstig vertragen of helemaal laten mislukken. De financiering van grote projecten is complexer en vaak ook duurder dan van middelgrote projecten. Door de benodigde hoeveelheid kapitaal is vaak een internationaal consortium van banken betrokken bij de financiering, wat andere standaarden met zich meebrengt.

Hoewel ieder project z’n eigen problematiek kent, hebben de eerste RCR-projecten in de Noordoostpolder voor een belangrijk deel het pad geëffend voor de volgende RCR-projecten. Ze hebben standaarden gezet op zowel procedureel, technisch, contractueel als financieel niveau. Ventolines deelt haar ervaringen met de ontwikkeling van RCR-projecten in de Noordoostpolder als kennispartner van het Nationaal Windenergiecongres graag met andere partijen uit de windsector.

Nationaal Windenergie Congres

Op 21 april verzorgt Ventolines een praktijksessie tijdens het Nationaal Windenergie Congres. Zij gaan in op het verschil tussen grote projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen (>100 MW) en kleinere projecten en zij delen de eerste ervaringen met RCR-projecten (Noordoostpolder) en daardoor vergelijking met projecten

Bekijk het programma

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Ventolines?

Ventolines BV

Telefoonnummer: +31 (0) 527 61 61 67
E-mail: secretariaat@ventolines.nl
Adres: Ventolines BV – Agrico building – Duit 15 – 8305 BB Emmeloord
Site: www.ventolines.nl

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *