“Door het zelfoplossende karakter van slimme voertuigen kan de overheid zich terugtrekken uit haar rol als verkeersmanager”

In aanloop naar de opleiding Smart en Sustainable City interviewden wij Dr. Ir. Carlo J.T. van de Weijer, Director, strategic Area Smart Mobility, TU Eindhoven en werkzaam voor TomTom. Wat is zijn visie op de huidige ontwikkelingen in en rondom mobiliteit? Welke kansen bieden slimme voertuigen? En hoe kijkt Carlo aan tegen de toekomst van Smart Mobility?

Door het zelfoplossendekarakter van slimme voertuigen kan de overheid zich langzaam maarzeker terugtrekken uit haar rol als de verkeersmanager. Dat gaat gepaardmet deregulering en versobering van de infrastructuur. Het vergt andersdenkenden om de consequenties van dezedisruptieve verandering te kunnen inschatten.


De ontwikkelingen in en rondom de mobiliteit veranderen exponentieel snel. Wat is jouw visie hierop?

Dat klopt vooral omdat de ICT in de wereld van mobiliteit is ingetreden. En overal waar dat gebeurt verandert de wereld exponentieel, kan de gevestigde orde niet aanhaken en komt er een jong bedrijf dat de hele industrie omgooit. Omdat de verandering sneller aankomt dan wij mensen alles lineaire denkers kunnen voorspellen. Ik zie dat dus ook gebeuren in de mobiliteit. Kijk bijvoorbeeld wat de kracht is van nieuwe ICT-gebaseerde systemen die de auto’s veiliger en schoner maken, ik denk zelfs dat het zal leiden tot geheel schone en veilige mobiliteit, onafhankelijk van welke modaliteit je kiest. Onze hele planologie, handhaving, openbaar vervoer aanbesteding, alles gaat er nu nog vanuit dat mobiliteit onveilig en vervuilend is. Of van platformen zoals Uber die de vraag en aanbod van vervoer linken op een manier dat vooraf niet mogelijk was. Allemaal trends die mobiliteit al op korte termijn gaan veranderen, en die niet passen op klassieke wetten en regels.

Slimme voertuigen: welke nieuwe kansen en mogelijkheden biedt dit?

Je mag er dus van uit gaan dat voertuigen over een tijd inherent veilig en schoon zijn door hun slimheid. Daarnaast zijn nog allerlei diensten die het autorijden veel effectiever maken: Uber, Snapcar, Blablacar. Dat biedt veel beter vervoer voor iedereen, zonder de negatieve consequenties die traditioneel met mobiliteit gepaard gingen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een taxivervoer voor iedereen tegen lagere kosten dan zelf rijden of met het openbaar vervoer rijden. Door het zelfoplossende karakter van deze slimme voertuigen kan de overheid zich langzaam maar zeker terugtrekken uit haar rol als de verkeersmanager. Dat gaat gepaard met deregulering (bv veel minder variabele snelheden, DRIPs of panelen langs en boven de weg) en versobering van de infrastructuur, wat overigens ook een verfraaiing tot gevolg heeft. Minder rommel naast en boven de weg. Het vergt andersdenkenden om de consequenties van deze disruptieve verandering te kunnen inschatten. Hoe alles precies zal veranderen wordt steeds moeilijk te voorspellen, maar dat de zaken gaan veranderen is een zekerheid. Dat vraagt om slim inbouwen van flexibiliteit in het systeem, zodat het klaar is voor een onbekende verandering, en daar maximaal van kan profiteren. Want dat er veel potentieel voor verbetering zit in wat er komen gaat is voor mij een feit.

Als we u in 2020 opnieuw tegenkomen, wat is er dan veranderd in de wereld van Smart Mobility?

Veel. Het aantal verkeersslachtoffers is verder teruggelopen maar ongevallen worden nog minder dan nu geaccepteerd. Uber heeft een groot deel van het OV nodeloos gemaakt, de meest verkochte optie op auto’s is de file-assistent, menig nieuwe auto rijdt zelfs zelf op de snelweg (al laat de wet het nog niet toe). Vooral in de stad is meerijden de norm, naast fietsen. Een teruggetrokken faciliterende infrastructuur die veel fraaier is dan wat we nu zien.


Opleiding Smart en Sustainable City

Tijdens de opleiding gaat Carlo van de Weijer verder in op de toekomst van mobiliteit in smart cities. Tevens gaat deze opleidingin op de context van slimme én (economisch) duurzame gebieden en wat daar allemaal bij komt kijken. Praktische voorbeelden en tools, steeds in relatie tot het waarom en hoe van het inzetten van eigentijdse technologie om de gewenste woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *