Rabobank: “Aanzienlijke hoeveelheid MW in wind op land en wind op zee de komende jaren”

In aanloop naar het Nationaal Windenergie congres interviewden wij Marc Schmitz, Senior Vice President, Rabobank. Welke rol speelt de Rabobank bij het realiseren van winddoelstellingen? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? En hoe ziet de Rabobank de toekomst van windenergie in Nederland?

In het Energieakkoord wordt stevig ingezet op het ontwikkelen van offshore windparken in de komende jaren en hiervoor zullen investeringen van ca EUR 3 mld/jaar noodzakelijk zijn. Hier zullen vele Nederlandse bedrijven en klanten van Rabobank een aanzienlijk bijdrage leveren om de windparken te bouwen wat hun ook beter positioneert voor de internationale offshore wind industrie.


Welke rol speelt Rabobank bij het realiseren van de winddoelstellingen?

Per vandaag heeft Nederland ca 2.5 GW wind op land geïnstalleerd staan en zal volgens het energie akkoord naar 6.0 GW in 2023 moeten gaan. In feite betekent dat er bijna 500 MW op land per jaar bijgebouwd moet worden. De windparken NOP Agrowind (195 MW) en Westermeerwind (144 MW) dragen aanzienlijk bij met in totaal 339MW die afgebouwd zullen zijn eind 2015/begin 2016. Naast de projecten NOP Agrowind (195 MW) en Westermeerwind (144 MW) heeft Rabobank ca 40MW mede gefinancierd aan onshore windparken, dus Rabobank heeft in 2014 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de groei in de Nederlandse markt.

Op welk windproject bent u het meest trots, en waarom?

Westermeerwind:

Een landmark near shore wind park (in het IJsselmeer) van 144MW welke gefinancierd is in juli 2014, goed voor het voorzien van ca 130,000 huishoudens aan electriciteit. Bedoeling is dat de huidige aandeelhouders (beide agrariërs) 75% verkopen aan andere belangstellende aandeelhouders uit de regio van de Noord Oostpolder (dit om het draagvlak onder de bevolking te verhogen). Het windpark bestaat uit 48 Siemens 3MW turbines; ook voor Siemens Nederland was dit een enorm belangrijk project; daarnaast zijn Nederlandse partijen (en klanten van Rabobank) als Ballast Nedam en Volker Wessels die nauw betrokken zijn bij het project.

NOP Agrowind:

Rabobank heeft een leidende rol gespeeld in het financieren van het grootste onshore windpark in Nederland in de Noord Oostpolder met een opgesteld vermogen van 195MW, goed voor het voorzien van ca 180,000 huishoudens aan elektriciteit. Enercon is de turbine leverancier en bouwer en levert 26 Enercon 7,5MW turbines, de grootste turbine tot nu toe op land (totale tip hoogte bijna 200 mtr). Het windpark zal in sept/okt 2015 volledig operationeel zijn. Dit park is overigens het grootste park dat Enercon (1 van de leiders in de onshore windindustrie en organisatie van ca 20,000 medewerkers) gebouwd heeft en is dan ook hun paradepaard

Waarom is financieren belangrijker dan ooit, en welke financieringsmogelijkheden zijn er?

In Nederland nemen de (grootschaliger) energieprojecten als gevolg van afspraken in het recent gesloten Energieakkoord dat in een notendop energiebesparing alsmede een verduurzaming in het aanbod van energie nastreeft, steeds concreter vormen aan. In het Energieakkoord wordt ook stevig ingezet op het ontwikkelen van offshore windparken in de komende jaren en hiervoor zullen investeringen van ca EUR 3 mld/jaar noodzakelijk zijn. Hier aan zullen vele Nederlandse bedrijven en klanten van Rabobank een aanzienlijk bijdrage leveren om de windparken te bouwen wat hun ook beter positioneert voor de internationale offshore wind industrie. Rabobank zit aan tafel bij een groot aantal veelbelovende projecten en wordt in de markt gezien als een van de leiders wereldwijd in de financiering van grootschalige offshore windparken (investeringen zijn vaak groter dan EUR 1 mrd). Samen met lokale initiatiefnemers, bouwers, sponsors en financiële partners zullen Pensioenfondsen en Verzekeraars een aanzienlijke rol moeten gaan spelen in de financieringen. Daarnaast zijn de vele minder grote projecten van belang om de doelstellingen van Energieakkoord te realiseren. Rabobank heeft hier veel ervaring opgedaan in het combineren van bancaire financiering met (lokale) participatie.

Wat is de belangrijkste opgave in 2015 voor de windenergiesector?

  • Voldoende mogelijkheden voor ontwikkelaars om offshore EN onshore parken te kunnen realiseren –> vergunningen moeten rond zijn (maar voorbereiding kost tijd!). Van belang om doorlooptijd van vergunningen en verkrijgen van subsidies korter worden
  • Aanbesteding en bouw van grotere projecten start uiterlijk in 2018 om in 2020 te kunnen draaien; Van belang dat daar geen vertragingen in komen
  • Kleinere projecten (met draagvlak) kennen een lange aanlooptijd echter gaan voor wat betreft de financiering vaak veel sneller
  • Offshore, gaan voor de goedkoopste plaatsen voor nieuwe offshore projecten (ook onder druk van Nederlandse regering/bevolking)

Hoe ziet u de toekomst van Windenergie in Nederland?

Wij gaan er vanuit dat er aanzienlijke hoeveelheid MW in wind op land en wind op zee worden geplaatst in de komende 10 jaar, maar ons inziens zullen niet exact de targets van de overheid gehaald worden. Onze ervaring in Europa is dat het plaatsen van windmolens altijd meer tijd kost dan oorspronkelijk gepland. Echter wij zien zeker een goede toekomst voor wind energie. Een consistent overheidsbeleid is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Als we u op 1 maart 2020 opnieuw spreken, wat is er dan veranderd in de windenergiesector?

In maart 2020 zullen er aanzienlijk meer windmolens op land en zee geplaatst zijn, maar zoals gezegd lijkt het ons niet waarschijnlijk dat de targets exact gehaald worden.


Nationaal Windenergie Congres

Tijdens het Nationaal Windenergie Congres gaat Marc Schmitz uitgebreid in op bovenstaande thematieken.Tevens hoort u middels plenaire lezingen, ronde tafel sessies en praktijksessies alle actuele ontwikkelingen die op dit moment spelen.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *