Financiering van de nieuwe duurzame energie

Duurzame energie is een must om de Nederlandse klimaatdoelen met betrekking tot CO₂-uitstoot te halen. De druk om duurzame oplossingen voor energieopwekking te ontwikkelen neemt dan ook snel toe. Remko de Bie, Senior Accountmanager Energie en Klimaat bij Triodos Bank, stelt dat zij zich richten op de financiering van de nieuwe duurzame energiemarkten. Wat zijn innovatieve projecten en hoe ziet de financiering van de energietransitie er in de toekomst uit? Lees verder om het te ontdekken.

Toename van de opwek van duurzame energie

De groeiende vraag naar duurzame energie heeft diverse redenen. Je denkt hierbij aan geopolitieke spanningen en de prijsstijgingen van gas en elektriciteit, maar ook aan het besef dat klimaatverandering echt is. Het belang van de energietransitie neemt dan ook toe. Diverse initiatieven ontwikkelen innovatieve projecten en zoeken naar financiering. Hierin speelt Triodos Bank een belangrijke rol.

Innovatieve manieren om energie op te wekken

Remko de Bie stelt dat zij zich niet meer richten op standaard zon- en windenergieprojecten, behalve voor bestaande cliënten. Genoeg partijen in de markt financieren dit soort projecten. De focus ligt daarom op innovatie energieprojecten, zoals:

  • Duurzaam transport, bijvoorbeeld door openbare laadpalen te financieren zodat de infrastructuur voor elektrische voertuigen verbetert en meer mensen elektrisch gaan rijden.
  • Opslag, bijvoorbeeld energieopslagsystemen financieren die de frequentie en balans op het elektriciteitsnetwerk in goede banen leiden. Gas- en kolencentrales hoeven dit daardoor niet meer te doen, daarnaast nemen de kosten van het netwerk af en wordt de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beter benut.
  • Innovatie van bestaande technieken, bijvoorbeeld een windturbine financieren die waterstof produceert of een windturbine als bron voor een coöperatief gehouden warmtenet.

De toekomst van de energiemarkt

Triodos Bank is naast deze voltooide projecten ook in verregaande onderhandelingen om de volgende projecten te financieren:

  • Dubbel landgebruik: een Agri-PV Solar Park, waarbij duurzame energie opgewekt met zonnepanelen gecombineerd wordt met agrarische activiteiten. Grond wordt hierdoor dubbel gebruikt, waardoor er geen vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd.
  • Duurzaam transport: een BIO-LNG-installatie, waarbij gft-afval wordt omgezet in LNG (Liquefied Natural Gas). Schepen en vrachtwagens kunnen hierdoor zonder aanpassingen de fossiele LNG vervangen door een duurzame variant. Fossiele LNG hoeft hierdoor niet geïmporteerd te worden uit Qatar of de VS.
  • Warmtetransitie: een geothermieproject, om ondernemers in de glastuinbouw van duurzame warmte te voorzien. Zij gebruiken hierdoor minder aardgas.
  • Warmtetransitie: een PV-project, waarbij zonnepanelen warmte genereren in plaats van elektriciteit voor een warmtenet.

Dit zijn enkele voorbeelden van toekomstige projecten. Remko denkt dat de toekomst van duurzame energie deels ligt bij grote offshore windprojecten en grote groene waterstofinstallaties voor de industrie. Daarnaast zal een aanzienlijk deel van de opwek én het gebruik van duurzame energie (warmte en elektriciteit) lokaal plaatsvinden en coöperatief gehouden worden. Energie was in het verleden aanbodgedreven en het werd centraal opgewekt. In de nabije toekomst gaat het veel meer vraaggedreven zijn en decentraal opgewekt. One-size-fits-all wordt veelal maatwerk.

Investeer in de financiering van de energietransitie

De genoemde projecten tonen aan dat samenwerking tussen verschillende partijen cruciaal is om de energietransitie te realiseren. Ben jij hier ook van overtuigd? Kom dan naar het congres Financiering van de Energietransitie, georganiseerd door Euroforum. Je ontmoet hier andere financiële experts en je doet inspiratie op door diverse voorbeeldprojecten. Jij neemt hierdoor de juiste stappen om oplossingen voor duurzame energie te versnellen én op te schalen. Wil je meer weten over het programma? Download de brochure!      

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *