Hoe maken we warmte aantrekkelijker voor de eindafnemers?

Energiebedrijven, woningcorporaties, gemeente en provincies werken steeds meer samen om de ontwikkelingen in de warmtesector om te zetten in kansen, zowel in nieuwbouw als de bestaande bouw. Een belangrijke factor is echter ook de klant. De klant betrekken bij de warmtesector, dat is belangrijk wordt vaak geroepen, maar gebeurt het ook echt? En vindt de klant warmte ook een belangrijk thema? En hoe maken we warmte dan aantrekkelijk? We vroegen het een aantal experts:


Roelof Potters, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Door drie dingen radicaal anders te gaan doen:

  1. We moeten warmte gaan beschouwen als een service, net als elektriciteit, internet etc.
  2. We moeten af van de nmda- prijs die niets met de kosten te maken heeft, maar alleen maar gebaseerd is op een ouderwetse technologie.
  3. We moeten eindafnemers laten bepalen hoe de warmte verduurzaamd wordt en wie daar de lasten van draagt.

Sonja van Vooren, Eneco Warmte en Koude

Niet iedereen wil hetzelfde. Like factoren zijn volgens mij:
Duurzaamheid, gemak en comfort, een transparante prijs of zekerheid in de toekomst. Gas wordt schaarser en duurder om te winnen.

Astrid Madsen, Gemeente Rotterdam

Samengevat komt het er op neer dat aansluiting op het warmtenet aantrekkelijk moet zijn. Dit vertaald zich in: kosten die lager zijn dan de alternatieven, en/of keuze vrijheid (hierbij kan bijvoorbeeld een klant kiezen om meer te betalen voor duurzaamheid).

Hoge bedrijfszekerheid, laag (veiligheids)risico, mogelijkheid tot innovatie (in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en uitvindingen) duurzaam (deze voordelen moeten duidelijk en transparant zijn, denk hier aan verminderde afhankelijkheid fossiele brandstoffen, lagere CO2 en NOx uitstoot). Daarnaast (en dat is essentieel) moet er het vertrouwen zijn dat ook in de toekomst aan deze voorwaarden zal worden voldaan. En nu komt het mooie, warmtenetten voldoen hier grotendeels aan. Met name bedrijfszekerheid, laag risico en duurzaamheid, maar ook als het gaat om innovatie dan is er zeker veel mogelijk, kijk bijvoorbeeld naar landen als Denemarken en Zweden.

Het kostenverhaal is ingewikkeld, maar vooral door dat er nu geen level playing field is en de meetlat die alle alternatieven gelijkwaardig meet nog niet overal toegepast wordt. De grootste uitdaging zit niet in het voldoen aan de voorwaarden, het is het inzichtelijk maken dat het zo is aan de klant EN het opbouwen van vertrouwen dat dit een toekomst bestendige en betrouwbare oplossing is.

Henk Dekker, Nuon

Eindafnemers dragen vaak ongemerkt bij een verduurzaming van onze samenleving. We scheiden afval, brengen lege flessen naar de glasbak, het oud papier gaat naar een vereniging en plastic wordt apart aangeboden. Echter de bijdrage aan CO2-reductie van een woning op stadverwarming is groter dan al deze hiervoor genoemde acties waar de bewoner elke dag tijd aan besteed. Dat “feel good” gevoel dat je bijdraagt aan een duurzame toekomst ontbreekt nog bij een afnemer. Wij brengen hier graag verandering in, samen met onze partners (o.a. gemeenten en woningcorporaties).

Fokke Goudswaard, senior adviseur Duurzame Energie Koepel

“Warmte wordt aantrekkelijker voor de afnemers – consumenten, MKB en grote afnemers – naarmate zij er meer van overtuigd zijn dat (a) het een energiezuinige dan wel duurzame commodity is, (b) dat er geen gemene trucs worden uitgehaald met de tariefstelling, en (c) dat zij er invloed op hebben. Overigens verschilt de feitelijke situatie wat deze drie punten betreft niet zo veel van de situatie bij gas en elektriciteit, maar daar kun je tenminste nog switchen van leverancier. Vormen van leverancierskeuze worden m.i. in de toekomst mogelijk.

Participatie van afnemers in de planopzet en de financiering van een warmteproject kan verschil maken. Invoeding van duurzame warmte op een restwarmtenet helpt ook om trots op deze energievorm te zijn, evenals goede meting, weinig storingen en het snel oplossen van conflicten.”


Hoe maken we warmte aantrekkelijker voor de eindafnemers?

Nationaal Warmte Congres – 6 november – Nijmegen

Bovenstaande Warmte-experts komen uitgebreid aan bod tijdens het Nationaal Warmte Congres. Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *