Henk Langendijk over vernieuwingen binnen jaarverslaggeving

Interview met Henk Langendijk, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit


Wat zijn de belangrijkste wijzigingen omtrent verslaggevingsregels?

De belangrijkste wijzigingen zijn op het terrein van IFRS zoals IFRS 15 Revenue recognition, IFRS 9 die nu definitief is vastgesteld en gaat over de presentatie en verwerking van financiele instrumenten. Voorts is een belangwekkende ontwikkeling gaande op het lease en huur dossier. Bij NL GAAP zijn de ontwikkelingen wat minder stormachtig. Wel is de implementatie van de Accounting Directie van de EU in BW TItel 9 van belang.

Enkele ander belangrijke ontwikkelingen zijn de nadere aanvullingen door de RJ van RJ 290 Financiele instrumenten in het bijzonder over de toepassing van het omstreden Nederlandse fenomeen kostprijshedge accounting.

Wat is de relevantie van IFRS 15 voor de Nederlandse praktijk?

De relevantie van IFRS 15 is voor ondernemingen die IFRS toepassen zeer groot omdat IFRS 15 een nieuwe systematiek introduceert van opbrengst toewijzing aan deel van een contract en daarmee verbonden opbrengsterkenning op een moment of tijdstemporeel. Dit gaat tot herziening van verkoopcontracten leiden en andere omzetcijfers van ondernemingen. Voorts leidt dit tevens tot aanpassing van ERP systemen van ondernemingen.

Voor ondernemingen die NL GAAP toepassen zijn er geen gevolgen korte termijn, maar wel op middel lagen termijn als de RJ IFRS ook gaat vertalen in het Nederlands.

Welke kansen voor het bedrijfsresultaat liggen er mbt de verwerking van de pensioenverplichtingen?

In NL GAAP nauwelijks omdat iedereen DC verslaggeving mag toepassen en onder IFRS in geval van DB accounting is er alleen een vermogenseffect omdat de actuariele en beleggingsresultaten via het eigen vermogen worden verwerkt.

Wat zijn uw belangrijkste tips om een jaarrekening sneller en efficiënter te realiseren?

Zorg dat de administratie op orde is en de jaarrekening geautomatiseerd tot stand komt en dat er minder tot geen issues zijn. Zorg ook dat de accountant direct en snel de controle kan verrichten van de jaarrekening.

Welke toekomstontwikkelingen voorziet u voor de jaarrekening?

De jaarrekening blijft altijd belangrijk omdat dit nu eenmaal een van de weinige middelen is waarmee een onderneming verantwoording aflegt van haar daden en die van meer zekerheid is voorzien door een accountant. Wel is het van het grootste belang dat de onafhankelijke controle van de jaarrekening wordt versterkt. Daar blijven maatschappelijk twijfels omdat de accountant nog steeds perverse prikkels heeft bij het uitvoeren van zijn maatschappelijke taak. Wiens brood men eet….

Het zou veel beter zijn indien de accountant niet langer door de onderneming zou worden betaald maar door de overheid met geuniformeerde tarieven per type onderneming. Ondernemingen zouden dan een controle fee als belasting moeten betalen aan de overheid.


Jaarrekeningactualiteiten

Seminar Jaarrekeningactualiteiten | 27 november 2014 | Rotterdam

Op 27 november krijgt u van jaarrekening-experts waaronder Henk Langendijk een overzicht van de meest actuele vraagstukken op het gebied van verslaggeving. De vraagstukken worden behandeld op praktische wijze en in de nationale context. Kortom, in één dag de laatste en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van uw jaarrekening op een rij.
Het gehele programma en alle sprekers vindt u op de website van Jaarrekeningactualiteiten.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *